Zásoby - Značení na položkách

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník | Další značení


 

Ve WinFASu každá položka může mít nastaveno různé množství značení položek, které pak plníte hodnotami. Tyto je možné následně za předpokladu správného nastavení tisknout na dodací listy, ale i faktury.

Pro zakládání a úpravu druhů značení položek slouží číselník *8709. Pro plnění hodnotami ke každé položce pak číselník *8737.

Příklady užití dalších značení položek:

 • evidence dodavatelských/odběratelských čísel a názvů položek (např. při styku s obchodními řetězci)
 • umístění na skladě
 • cizojazyčné názvy
 • údaje pro e-shop (pokud máte napojen konektor)
 • apod.

Definice značení

 • Druhy značení založíte v číselníku *8709 - spustíte buď přímo nebo proklikem z *8737 Hodnoty značení
 • Tlačítko Přidej
 • Zadejte kód a název druhu značení
 • Volitelně lze navíc určit statusy druhu značení:
  • Hlavní - obvykle FAS (Položky agend FASu), může to být pouze 1 druh značení a zpravidla je to název položky
  • Jedinečné - není možné k více položkám zadat stejnou hodnotu značení (jedinečnost bude hlídaná)
  • Zamčené - po prvním zadáním hodnoty k položce se údaj uzamče a nelze již měnit
  • Povinné - značení musí být vždy naplněno u všech položek


Přiřazení hodnot k položkám

 • Hodnoty k položkám do druhu značení přiřadíte v číselníku *8737 Hodnoty značení
 • V údaji Druh názvu zvolte značení, které chcete plnit
 • K načteným položkám pak hodnoty dle potřeb zadejte:


 • V číselníku *8737 je také možné hodnoty značení na položkách vymazat 
  • je třeba v prvním sloupci zatrhnout položky s hodnotami k výmazu (lze použít na pomoc tlačítka Vyber vše +) a tlačítko Smaž

Přiřazení hodnot značení ke klientům

 • navíc je možné pro účely obchodních procesů druh značení přiřadit přímo ke klientovi
  • příklad - danému klientovi se na DL a fakturu budou tisknout jeho dodavatelské/odběratelské kódy
 • Postup:
  • aplikace *3000 Klienti
  • na příslušeném klientovi - tl. Uprav
  • na příslušné pobočce klienta - tl. Obchodní
  • Okno Obchodní parametry - pokud je vše šedé, tl. Přidej
  • Na záložce Parametry 2 lze druh znační zapsat buď do "čísla" nebo "názvu" označení položek - záleží na tom, zda hodnoty tohoto značení zastupují kód nebo název položek klienta


 • uložte OK a znovu OK

Zobrazení hodnot značení v dokladech

 • Pokud chcete na dodacích listech nebo faktuře zobrazovat hodnoty z některého druhu značení (vždy a nejen podle klienta), pak je třeba tento druh vyplnit na hlavičce dokladu - záložka Ostatní


 • Doklad RZ - tj. na dodací list, Do Obchodníka - tj. na fakturu
  • Položka - hodnota značení bude na dokladu místo kódu položky
  • Název - hodnota značení bude na dokladu místo názvu položky
  • Název 2 - hodnota značení bude na dokladu navíc jako další údaj
 • V případě, že Vám zobrazení nefunguje, chybí nastavení v dokladové šabloně - kontaktuje tehcnickou podporu RZ

Zpět na rozcestník "Další značení"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    09.08.2019    | Článek:    2213    |     www.WinFAS.cz