Hlavní rozcestník pro nápovědu IS WinFAS

   

Ovládání

Společné číselníky

Převody na nový rok

  

 

Finanční modul

Účetní modul

Výkazy a manažerské řízení

Daňová evidence, příspěvkové organizace

Majetek

Řízení lidských zdrojů (mzdy)

Obchodník

   

Řízení zásob

Výroba

Ostatní

   

Živočišná výroba

Rostlinná výroba

Mechanizace

Evidence pozemků

   

Administrativa

Zakázky a projekty

Speciální moduly

  • Mapy a mapové podklady (obecná komponenta) - návod +2563
   

Práce s daty

Administrace WinFASu

 

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    21.07.2021    | Článek:    2020    |     www.WinFAS.cz