Mapy ve WinFASu - nastavení

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Správa majetku | Pozemky


 

Mapy jsou obecnou komponentou systému WinFAS, kterou využívají jednotlivé moduly. Pro svoje fungování vyžadují API  klíč Google Maps a nastavení číselníku ve WinFASu.

Nastavení Google Maps

1) Vytvořte nebo použijte svůj stávající účet Google

2) Přihlaste se do Google Cloud Platform na adrese https://console.cloud.google.com/

3) Zobrazte seznam vašich projektů

4) V seznamu projektů vytvořte nový projekt

5) Projekt pojmenujte (např. WinFAS mapy), zvolte umístění a klepněte na Create

6) U vašeho projektu zapněte API a služby

7) Následně ve vyhledávání napište " maps ". V seznamu vyhledávání najděte Maps JavaScript API a proveďte u něj krok 8 - zapnutí služby. Stejný postup zopakujte také pro Geocoding API.

8) Proveďte zapnutí vybrané služby tlačítkem Enable. Postup opakujte pro maps JavaScript API a Geocoding API (viz bod 7).

9) Vytvořte API klíč. V levém menu přejděte do položky API & Services / Credentials.

10) Následně v okně Credentials vyberte Create Credentials a z nabídky zvolte API key.

11) V okně vytvoření klíče si nově generovaný klíč okopírujte do schránky a proveďte omezení klíče tlačítkem Restrick key.

12) Doplňte jméno klíče (např. podle firmy, ve které jej budete užívat) a nastavte, že bude využit pouze pro 2 vyznačené API služby. Uložte tlačítkem Save.


 

Nastavení WinFAS

  • Spusťte WinFAS.
  • Vyberte firmu, pro kterou chcete nastavit mapy.
  • Spusťte aplikaci *9800 Správa firem.
  • Klepněte na černou šipku vedle tlačítka Firemní věta a z menu vyberte Nastavení API klíče (mapy).

  • API klíč, který jste nastavili na Google Cloud Platform a okopírovali do schránky (viz návod výše, bod 11) vložte do pole ve WinFASu stiskem CTRL+V. Nastavení uložte tlačítkem OK.

  • HOTOVO
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    28.06.2019    | Článek:    2563    |     www.WinFAS.cz