Klienti - rozcestník

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul | DPH 


 

Klienti, pobočky a adresy (*3000)

 • Správa klientů
  • Filtry a režimy zobrazení podle oblastí - návod +2904
  • Významné změny v číslníku klientů od roku 2020 (novinky, logika/model) - návod +2828
 • Firemní věta (informace o vaší firmě)
 • Základní pořízení a úpravy klienta
  • Klient s IČ (firmy, živnostníci) - ruční pořízení / uprava klienta - návod připravujeme
  • Klient s IČ (firmy, živnostníci) - načtení z rejstříku ARES - návod +912
  • Hromadné načítání klientů z rejstříků ARES a ORSR - návod +3354
  • Klienti bez IČ (osoby) - návod připravujeme
  • Společné jmění manželů SJM - ruční pořízení klienta - návod +2475
 • Převod dokladů a vazeb mezi klienty - návod +2900
 • Práce s pobočkami
  • Změna názvu klienta - návod +2833
  • Změna adresy klienta (přestěhování) - návod +2833
  • Zablokování klienta / adresy klienta - návod +2082
  • Nastavení typu adresy a jeho použití (např. fakturační, ...) - návod +378
  • Převod mezi roky - identifikátor klienta pro nové období - návod +1204
  • Alternativní identifikátory klienta (definice a pořízení) - návod +2737
  • Uživatelsky definovatelné vlastnosti klietna - návod +2876
  • Kontaktní osoby klienta / pobočky - návod +3120
 • Bankovní účty
  • Bankovní účet je uložen u více klientů - návod +1461
  • Duplicita bankovních účtů - návod +1668
  • Ověřování bankovních účtů slovenských plátců DPH - návod +3133
 • Ověřování klientů - spolehlivosti, kreditní informace, kontroly integrity dat, ...
 • Ostatní

Osoby (*3004)

Hodlingoví klienti

 • Holdingoví klienti - základní princip - návod +3078
 • Holdingoví klienti - plnění číselníků - návod +3281
 • Holdingoví klienti -automatické akce a kontroly - návod +3282

Podmnožiny

GDPR

Ostatní

 • (neaktuální návod) Podání na ČDS – nastavení číselníku klientů - návod +1136
 • Nastavení kontextů ke klientovi (pro IQ sestavy) – návod +667
 • Externí role - nástavení a použití - návod +3294
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    07.08.2023    | Článek:    2034    |     www.WinFAS.cz