Klienti - filtry a režimy zobrazení podle oblastí

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klienti |


 

V tomto návodu si popíšeme různé režimy zobrazení podle oblastí v číselníku klientů,  jak ovlivňují dostupné filtrovací podmínky a co vám tyto filtry umožňují. Na všechna tato nastavení budeme nahlížet ze strany číselníku *3000 Klienti.

Jaké klienty číselník obsahuje

 • Firemní věta - údaje o vaší společnosti (nastavení popsáno v návodu + 2844)
 • Firmy a živnostníky (s IČ)
 • Fyzické osoby (bez IČ)
 • Zaměstnance (číselník zaměstnanců)
 • Vyživované osoby (číselník zaměstnanců)
 • Společné jmění manželů (SJM) - kombinace dvou osob fyzických osob nebo zaměstnanců
 • Jednorázové klienty (B2C) - jednoduchý klient, fyzická osoba s minimem údajů, využívají např. e-shopy

Zobrazení podle oblastí

 • Na obrázku nahoře zvýrazněno oranžovou barvou.
 • Zde volíte, jaké klienty chcete zobrazit v levém sloupci Seznam klientů. Tento seznam zobrazuje pouze klienty, nikoliv jejich pobočky = každý klient je v seznamu pouze 1x bez ohledu na počet jeho poboček.
 • Nastavení ovlivňuje pouze pohled v tomto číselníku. Výběr klienta při zápisu dokladu je obvykle nezobrazuje klienty SJM a B2C). Toto nastavení je nicméně možné změnit v šabloně pořízení dokladu na záložce KUK.
 • Dostupné volby
  • Základní klienti (firmy a osoby) - klienty s IČ tj. firmy a živnostníci, fyzické osoby, volitelně také zaměstnance a vyživované osoby.
  • Jen klienti s IČ (firmy a živnostníci).
  • Jen klienti bez IČ (osoby) - fyzické osoby, volitelně také zaměstnance a vyživované osoby.
  • Jen manželé (SJM) - společné jmění manželů
  • Jen jednorázoví (B2C) - jednoduchý klient pro e-shopy.
  • Všichni klienti - všichni výše uvedení, volitelně také možné zobrazit zaměstnance a vyživované osoby.

Zobrazení zaměstnanců a vyživovaných osob

 • Pro jejich zobrazení mít vybraný režim zobrazení Základní klienti, Jen klienti bez IČ nebo všichni klienti.
 • Zobrazení se zapíná ve filtrech (na obrázku nahoře zvýrazněné modře).
 • Nastavuje se ve filtrech na záložce Základní filtry / ZAM-ci a vyživované osoby

 • Je omezeno přístupovými právy
  • Zaměstnanci
   • Může je zobrazit kdokoliv.
   • Opravy údajů a zobrazení všech údajů o zaměstnanci (např. RČ je anonymizováno) mohou pouze uživatelé s dostatečným oprávněním přístupu do modulu Mzdy.
  • Vyživované osoby
   • Mohou zobrazovat a editovat pouze osoby s dostatečným oprávněním přístupu do modulu Mzdy.

Zobrazení seznamu klientů s více podrobnostmi (např. rychlý kód)

 • V nocém číselníku klientů se změnil přístup k zobrazení informací o klientovi. V levém sloupci jsou základní informace o klientovi a v pravé podrobné informace o jeho pobočkách.
 • Je možné přepnout zpět na starý způsob zobrazování, kde jsou všechny informace zobrazeny detailně.
 • Nastavuje se ve filtrech na záložce Základní filtry / Zobrazit Po pobočkách

Nastavení filtrování

 • V předchozích odstavcích jsme zmínili možnost nastavování filtrování / zobrazení zaměstnanců a také zobrazení po pobočkách. V následujících odrážkách se budeme věnovat některým dalším možnostem filtrování.
 • Záložka Základní filtry
  • Zobrazit - režim zobrazení po klientech a pom pobočkách je popsán výše. Zaškrtávátkem "Jen hlavní pobočky" můžete nastavit zobrazování všech poboček klienta. Pokud není zaškrtnuto, zobrazí se pouze pobočka označená v nastavení klienta zaškrtávátkem "Hlavní adresa".
  • Klient a podmnožina - slouží k rychlému dohledávání zadáním konkrétního klienta nebo podmnožiny.
  • IČ, DIČ, RČ - filtrování podle zmíněných sloupců. Zadaná hodnota musí přesně odpovídat údaji v klientovi = pro filtrování nelze použít hvězdičkovou konvenci.
  • Jen pobočky k datu - filtrování poboček, které mají nastaveny datum zablokování. Toto datum se vztahuje na konkrétní pobočky, nikoliv na celého klienta.
  • Tlačítko Reset slouží k vynulování filtrovacích podmínek na všech záložkách.
  • Výše uvedený popis a následující obrázek nemusí obsahovat všechny možnosti filtrů dostupné k dnešnímu datu.

 • Záložka Rozšířené filtry
  • Vlastnost a Hodnota - filtr podle uživatelských vlastností, které si můžete definovat v číselníku *3050 (návod +2876)
  • Jen klienti / pobočky dle osoby na pobočce - dohledávání klienta podle kontaktní osoby uvedené v číselníku *3004 a registrované k dané pobočce.
  • Jen klienti / pobočky dle druhu externího identifikátoru - slouží k filtrování podle alternativních externích identifikátorů  klienta (návod + 2373) - např. číslo tankovací nebo klientské karty, docházkové čipu, ...
  • Výše uvedený popis a následující obrázek nemusí obsahovat všechny možnosti filtrů dostupné k dnešnímu datu.

 • Záložka Zobrazení
  • Slouží k nastavení záložek, které mají být zobrazeny v náhledu klienta.
  • Nastavení je možné trvale uložit do šablony - popsáno níže.

Uložení nastavení filtrů do šablony

 • Nastavení všech filtrů je možné uložit do šablony.
 • Toto nastavení se ukládá pro aktuálně přihlášeného uživatele. každý si jej tedy může nastavit dle svých potřeb.
 • Nastavení se ukládá do tzv. "skrytých šablon" - podrobně popsáno v návodu +2619
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    22.04.2021    | Článek:    2904    |     www.WinFAS.cz