Pobočky klienta - uživatelské vlastnosti

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klienti |


 

K jednotlivým pobočkám klienta je možné doplňovat uživatelsky definované vlastnosti. Toto je možné využívat například pro informace, které není možné běžně evidovat u pobočky klienta nebo v jejích obchodních parametrech (neexistuje pro ně žádné vhodné pole/údaj). Použití vlastností je ve výchozím nastavení dobrovolné, nicméně je možné nastavit vynucené vyplnění vybraných Vlastností.

Nastavení typů vlastností

 • Provádí se v číselníku *3050 Vlastnosti poboček
 • Tlačítkem Přidej vložíte nový typ vlastnosti
 • Nadefinujte
  • Kód a název vlastnosti (např. MAZ - Oblíbený mazlíček jednatele společnosti)
  • Typ - zda jde o textové pole, rozbalovací seznam, volbu ano/ne apod. (např. multiseznam)
  • Parametry - hodnoty, kterých může pole nabývat (pouze u některých typů - např. multiseznam)
  • Klepnutím na ikonu [...] nadefinujte hodnoty (např. kočka, pes, kanárek, ...)
 • Uložte tlačítkem OK

Přiřazení typů k jednotlivým pobočkám

 • Spusťte číselník klientů *3000
 • Vyberte si klienta, k jehož pobočkám chcete nastavit uživatelské vlastnosti
 • Stiskněte tlačítko Uprav
 • Ve spodní části okna se přepněte na záložku Vlastnosti.
 • Stiskněte tlačítko Přidej
 • Vyberte požadovanou vlastnost a doplňte k ní hodnotu.
 • Uložte tlačítkem OK.

Vynucení vyplnění vlastností

 • Spusťte číselník klientů *3000
 • Stisknte tlačítko Přidej
 • Otevře se okno pořízení novéhlo klienta. V záklaví okna je možné vybrat / nastavit šablonu.
 • Pomoví ikony propisky nahoře ( 
  ) editujte nebo vytvořte novou šablonu.
 • V nastavení šablony přejděte na záložku Vlastnosti.
 • Ve sloupečku Vybrat zaškrtněte vlastnosti, které se mají přednabízet při pořízení nového klienta.
 • Nastavení uložte tlačítkem OK.

Zobrazení záložky Vlastnosti v aplikaci Klienti

 • Ve výchozím nastavení je záložka Vlastnosti vidět pouze při přidávání nebo editaci klienta.
 • Zobrazení záložky je možné nastavit v okně *3000 Klienti, nahoře ve filtrech na záložce Zobrazení
 • Nastavení je možné uložit do "skryté šablony" (návod +2619)
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    01.03.2021    | Článek:    2876    |     www.WinFAS.cz