Obchodní parametry - hromadná editace

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klienti |


 

Tento postup vám umožňuje hromadně editovat Obchodní parametry pro více klientů najednou. Je možné nastavovat jak nové obchodní parametry pro firmy, které doposud neměly žádné nastavené, tak i hromadně upravovat ty stávající. Rozsah obchodních parametrů je shodný s ručním nastavením pospaným v návodu +2622

Postup

 • Spusťte aplikaci *3050 Obchodní detail klienta
 • Pomocí Filtrů si můžete omezit seznam nabízených klientů (např. podmnožinou, ...).
 • Stiskněte tlačítko Speciality / Hromadná editace obchodních parametrů
 • Zobrazí se seznam klientů, pro které chcete editovat obchodní parametry. Zaškrtnutím Výběr zvolte klienty
  (nabídka klientů je omezena filtrem - viz výše) a pokračujte tlačítkem OK.
 • Zobrazí se výběr sloupců pro hromadnou editaci
  • Zatržením vyberte sloupce, které chcete upravovat.
  • Můžete změnit "Pobočku firemní věty", vůči které obchodní parametry nastavujete.
  • Platnost - od jakého data mají nové parametry začít platit - viz níže bod (4)
  • Potvrďte tlačítkem OK.
 • Zobrazí se okno Hromadné editace obchodních parametrů


 • Seznam klientů (1)
  • Hodnota E (zelená) - Klient měl při načítání do okna již nastavené obchodní parametry
  • Hodnota N (červená) - Klient neměl při načítání do okna žádné obchodní parametry
 • Seznam úprav (2)
  • Zadáním hodnot do těchto polí upravíte obchodní parametry klientů.
  • Pokud nastavíte kopírování (3) pak se zadaná hodnota zkopíruje do vybraných řádků.
 • Způsob uložení změněných vět (4)
  • E (existující parametry)
   • Nastavení platí pro klienty označená v seznamu (1) zeleným E
   • Aktualizace - pouze upraví stávající obchodní parametry klienta
   • Založení nových vět - ukončí platnost původního nastavení a vytvoří nové
  • N (neexistující parametry)
   • Nastavení platí pro klienty označená v seznamu (1) červeným N
   • Nezakládat - nevzniknou žádné obchodní parametry klienta (bez ohledu, zda pro něj nějaké parametry nastavíte (2)).
   • Založení nových vět - nastavené parametry (2) se uloží.
  • A (filtr - data, která se uloží do databáze)
   • Přepnutím filtru zobrazíte všechny klienty v seznamu, nebo jenom ty, u kterých se bude změna ukládat do databáze (v seznamu (1) jsou označeni modrým písmenem A)
 • Tlačítkem OK uložte.
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    29.06.2023    | Článek:    3369    |     www.WinFAS.cz