Klienti - kontrola integrity dat (jak fungují)

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klienti | Nový model klientů / logika | Kontroly integrity dat - popis kontrol


 

Číselník *3000 Klienti obsahuje nástroj pro kontrolu integrity dat. Doporučujeme tyto kontroly provádět pravidelně alespoň 1x ročně a to obzvláště, pokud provádíte importy z programů třetích stran. Kontroly a následnou opravu případných chyb proveďte ideálně ještě před zahájením nového roku.

Typy a závažnost chyb

 • Vazby
  • Naplnění všech požadovaných tabulek.
  • Existence vazeb mezi tabulkami.
  • Klienta nepůjde použít pro zápis dokladů, nebo může při použití způsobovat další chyby.
  • Závažnost - vysoká
  • Kdy řešit - ihned, nutné opravit před založením firmy nového roku
 • Stavy
  • Kontrola parametrů klienta (např. existence hlavní adresy).
  • Klienta lze obvykle použít, ale v některých částech systému můžete narážet na problémy jako nemožnost přidat kontakt, chybně se nabízející pobočky apod.
  • Závažnost - střední
  • Kdy řešit - doporučujeme opravit před založením firmy nového roku
 • Hodnoty
  • Použití klienta nní výrazně ovlivněno.
  • Při použití některých funkčností ve WinFASu mohou nastat problémy (např. chybí DIČ).
  • V některých případech nemusí jít nutně o chyby, ale pouhé upozornění na nestandardní věc.
  • Závažnost - nízká
  • Kdy řešit - výhledově nebo v případě problémů

Způsoby oprav chyb

 • Ruční
  • Opravuje uživatel ručním doplněním chybějících hodnot.
  • Provádí se po jednotlivých klientech.
  • Opravu lze zavolat přímo z protokolu s chybou - vybrat řádek a stisknout tlačítko Uprav.

 • Dávkou
  • Uživatel hromadně vybere klienty a oprava proběhne automaticky.
  • Opravu lze zavolat přímo z protokolu s chybou - zaškrtnout klienty a potvrdit tlačítkem OK.

 • Zásahem pracovníka technické podpory
  • Chyby které neelze vyřešit jedním z výše uvedených způsobů.
  • Vyskytují se výjimečně a nelze je vyřešit přes běžné uživatelské rozhraní.
  • Kontaktujte pracovníky technické podpory WinFAS software

Stručný přehled dostupných kontrol

 • Kontroly najdete popsány v návodu +2835
 • Obsahuje stručný popis kontroly a způsob řešení nalezené chyby.
 • Seznam bude postupně aktualizován, jak se rozšiřují dostupné kontroly.
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    11.12.2020    | Článek:    2834    |     www.WinFAS.cz