Nastavení loga a razítka ve firemní větě

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klienti |


 

Následující návody popisují postup, jak nastavit loga a razítka k celé vaší firmě, nebo ke konkrétnímu příhlášenému uživateli. Pokud nebude u vloženého souboru dodržen poměr stran, bude se vám obrázek (logo/razítko) tisknout zdeformované. Požadovaný formát souboru je *.gif a rozměry (poměr stran) jsou uvedeny v okně vložené souboru (viz návody níže).

Tento návod neřeší, jak se toto logo má zobrazovat v konkrétních sestavách. V některých případech se zobrazí automaticky (např. logo na faktuře), jindy je potřeba zapnout v konkrétní sestavě nebo modulu. Toto je pospáno v návodech  pro konkrétní moduly.

Nastavení loga a razítka pro celou firmu

 • Takto nastavené logo bude platit pro celou firmu bez ohledu na přihlášeného uživatele. Pokud si stejným způsobem nastavíte razítko, bude platit pro všechny uživatele, kteří nemají nastavené vlastní razítko (viz návod v dalším odstavci).

 • Vyberte si databázi (firmu), pro kterou chcete logo/razítko nastavit.
 • Spusťte aplikaci *3000 Klienti.
 • V horní části okna rozbalte tlačítko Speciality / Editace firemní věty.
 • Zobrazí se vám okno s editací pobočky firemní věty.
 • Rozbalte tlačítko Ostatní / Logo, razítko, obrázky u pobočky.
  (tlačítko je dostupné, pokud jste ve spodní části na záložce Pobočka)

 • Stiskněte tlačítko Přidej.
 • Nastavte typ = logo na doklad a přes ikonu modré obálky vyberte soubor s logem.
  (případně typ = razítko, pokud chcete přidat razítko společné pro všechny uživatele v dané firmě)
  • Rozdíl mezi Razítko a Razítko - malé je vysvětleno v návodu +545
 • Vyplňte datum, od kterého má nové logo platit - Platnost od.
 • Uložte tlačítkem OK.

 • Okno úprav klienta také uložte tlačítkem OK.
 • HOTOVO

Nastavení razítka pro konkrétního uživatele

 • Takto nastavené razítko je vázáno na přihlášeného uživatele. Nastavení můžete provést i za jiné uživatele, ale jeho užití mohou otestovat pouze oni ze svého účtu. Přihlášený uživatel, který má uložené vlastní razítko, tiskne svoje razítko. Ostatní uživatelé tisknou razítko uložené pro celou firmu.

 • Vyberte si databázi (firmu), pro kterou chcete logo/razítko nastavit.
 • Spusťte aplikaci *3000 Klienti.
 • V horní části okna rozbalte tlačítko Speciality / Editace firemní věty.
 • Zobrazí se vám okno s editací pobočky firemní věty.
 • Ve spodní části okna klepněte na záložku Kontaktní osoby.
 • Najděte jméno zaměstnance, ke kterému chcete připojit razítko.
  (pokud neexistuje, můžete jej založit tlačítkem Přidej)
 • Klepněte na tlačítko Ostatní.
 • Nastavte typ = razítko a přes ikonu modré obálky vyberte soubor s razítkem.
  (požadované rozměry obrázku / poměr stran jsou napsány v polích výška a šířka)
 • Vyplňte datum, od kterého má nové logo platit - Platnost od.
 • Uložte tlačítkem OK.
 • Nyní jste zpět ve Firemní větě na záložce Kontaktní osoby.
 • Klepnte na tlačítko Spojení

 • V okně Spojení klepněte na tlačítko Přidej.
 • Ve sloupečku Typ vyberte z rozbalovátka uživatel FAS/WinFAS.
 • Pomocí ikony modré obálky vyberte přihlašovací jméno uživatele do WinFASu.
 • Uložte tlačítkem OK.
 • Celého klienta také uložte tlačítkem OK.
 • HOTOVO
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    01.11.2021    | Článek:    2911    |     www.WinFAS.cz