Holdingoví klienti - princip fungování

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klienti |


 

Tento číselník slouží ke sjednocení lokálních číselníku klientů jednotlivých firem vašeho holdingu a následnému použití v různých IQ sestavách napříč celým WinFASem. Při použití nedochází ke změnám v lokálních číselnících, ty se naopak napojují "nahoru" na jeden společný / jednotící číselník. Za něj pak mohou vytvářet sestavy, přehledy a reportingy.

Fungování číselníku předpokládá existenci "jednotící" údržbové firmy, která je obvykle označená jako ZZZ-UDRZBA. Předávání dat z lokální databáze do holdignového číselníku v údržbové firmě probíhá přímo z číselníku klientů. Import dat z údržbové firmy do lokálních databází využívá modul datového replikátoru.

Základní princip


Nastavení údržbové databáze

  • Nastavení vazeb mezi lokální firmou a údržbovou firmou.
  • První naplnění *3027 Holdingového čísleníku klientů.

Nastavení číselníku klientů

  • Nastavení šablony pro automatické kopírování do lokálního holdingového číselníku a údržbové databáze.

Nastavení replikací

Použití v IQ sestavách

  • Namísto běžného klienta využívat Holdingový klient.
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    31.01.2023    | Článek:    3078    |     www.WinFAS.cz