Hromadný import klientů z rejstříků ARES a FSSR

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klienti


 

Číselník klienů ve WinFASu je možné hromadně naplnit importem dat z rejstříků ARES a FSSR. Pro import je potřeba pouze seznam platných IČ v tabulce Excel (pro české a slovenské firmy zvlášť). Mechanismus hromadného importu je možné použít také pro hromadné ověření klientů, které již v číselníku *3000 klienti máte.

Hromadný import nových klientů

 • Připravte si tabulku se seznamem IČ, které chcete importovat. Pokud chcete importovat české i slovenská IČ, připravte si dva seznamy, pro každou zemi zvlášť. V tabulce označte sloupec s IČ a zkratkovou klávesou CTRL + C uložte seznam do schránky.

 • Spusťte číselník *3000 Klienti.
 • Rozbalte tlačítko Import a vyberte možnost Import českých IČ a slovenských IČ DPH z clipboardu.
 • Zobrazí se okno nastavení parametrů importu - zkontrolujte a případně dle potřeby upravte. Potvrďte tlačítkem OK.
  (Parametry je možné upravit i dodatečně tlačítkem Parametry na následujícím okně)

 • Stiskněte tlačítko Import.
  (Pro import slovneských firem tlačítko Import rozbalte a vyberte požadovanou možnost)
 • Stiskněte tlačítko Importuj.
 • Nyní proběhne kontrola validity IČ a zobrazí se případné chyby. Chybná IČ budou z dalšího zpracování vyřazena.  Jako chybná budou vyhodnocana také IČ, která neopodvídají zemi importu. Pokračujte stiskem tlačítka OK.

 • Stisknutím tlačítka Ověřit stáhněte informace z rejsříku ARES / ORSR.
  Pozor na překročení denního limitu dotazů na rejstřík:
     ARES - od 8:00 do 17:59 - 10.000 dotazů, od 18:00 do 7:59 - 50.000 dotazů
     FSSR - 50.000 dotazů / hodina
 • V horní části okna uvidíte seznam klientů a ty, které se podařilo ověřit podle rejstříku ARES.
  Stav ověření vybraného klienta si také můžete prohlédnout ve spodní části okna.

 • Pokud chcete upravit načtené hodnoty, vyberte klienta ze seznamu a proveďte požadovanou úpravu.
 • Tlačítkem Smaž můžete vyřadit klienty, které jste se rozhodli do WinFASu neuložit.
 • Tlačítkem Uložit dokončete import klientů do WinFASu
  Pokud rozbalíte tlačítko Uložit, můžete importovat pouze aktuálně vybraného klienta
 • Klienti uložení do WinFASu budou v sezamu označeni zaškrtávátkem.
 • Okno opusťte tlačítkem Konec.

Hromadné ověření stávajících klientů

 • Funkčnost je možné použít také k hromadnému ověření klientů, kteří jsou již ve WinFASu uložení.
 • Spusťte číselník *3000 Klienti
 • Rozbalte tlačítko Import a vyberte možnost Import českých IČ a slovenských IČ DPH z clipboardu.
 • Zobrazí se okno nastavení parametrů importu - zkontrolujte a případně dle potřeby upravte. Potvrďte tlačítkem OK.
  (Parametry je možné upravit i dodatečně tlačítkem Parametry na následujícím okně)

 • Stiskněte tlačítko Načti klienty.
  (Pro import slovneských firem tlačítko Import rozbalte a vyberte požadovanou možnost)
 • Stisknutím tlačítka Ověřit stáhněte informace z rejsříku ARES / FSSR.
  Pozor na překročení denního limitu dotazů na rejstřík:
     ARES - od 8:00 do 17:59 - 10.000 dotazů, od 18:00 do 7:59 - 50.000 dotazů
     FSSR - 50.000 dotazů / hodina
 • V horní části okna uvidíte seznam klientů a ty, které se podařilo ověřit podle rejstříku ARES.
 • U každého řádku, ve kterém má dojít ke změně, se zobrazí červená tečka.
 • Přesunutím kurzoru myši nad takový bod si můžete zobreazit původní hodnotu před změnou.

 • Tlačítkem Uložit dokončete import změn do číselníku klientů.
  Pokud rozbalíte tlačítko Uložit, můžete importovat pouze aktuálně vybraného klienta
 • Klienti uložení do WinFASu budou v sezamu označeni zaškrtávátkem.
 • Okno opusťte tlačítkem Konec.
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    03.07.2023    | Článek:    3354    |     www.WinFAS.cz