Číselník klientů - převod mezi roky

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klienti


 

Číselník klientů je v novém roce založený automaticky při vytvoření databáze. Jde o jediný obecný číselník, jehož převod je možné opakovat. Při opakovaných převodech dat jsou klienti identifikování podle dvou údajů - identifikátor klienta (obvykle IČ nebo RČ) a identifikátor adresy (většinou název firmy nebo pobočky). Údaje musí být shodné v číselníku klientů ve starém i v novém roce. Pokud z nějakého důvodu musíte v jedná z databází klienta přejmenovat (změnit jeho identifikátor), postupujte podle následujících návodů.

Na co si dát pozor v číselníku klientů

 • Identifikátor adresy a identifikátor klienta

  • musejí být ve firmě nového i starého roku stejné, nebo ...
  • musíte mít ve firmě starého roku zadaný identifkátor klienta pro nové období
   (podrobněji viz návod níže)
 • Pokud nejsou splněny výše uvedené podmínky a na daného klienta jsou vystavné doklady které se mezi roky převádějí, skončí převod chybou.
 • Jako rozdíl je brán také rozdíly v háčcích, čárkách, velkých a malých písmenech nebo mezerách.
 • Chyba se projevuje při převodu klientů na nový rok (režim D) - žlutý vykřičník


 

Automatické opravy identifikátorů

Pozor! Všechny níže zmíněné postupy řeší pouze opravy identifkátorů, nikoliv dalších údajů jako jsou adresy, bankovní účty apod. Ty musíte opravit v obou letech běžným způsobem.

Podmínky

 • U databáze musíte mít nastavenou vazbu na firmu pro nový a starý rok (návod +2466).
 • Automatika funguje pouze pro firmu, ze které byla provedena inicializace při převodu z minulého roku. (Inicializace se běžně provádí při protním zahájení nového roku, nejde tedy o žádný zvlášní krok navíc. Vazba na firmu, ze které proběhla inicializace, je o ochrana pro případy, kdy si z ostrých dat vytváříte zkušební firmu. Z té pak automatické opravy klientů záměrně nefungují.)

Postup A
Oprava ve starém roce > automatická změna identifikátoru v novém

 • Přepněte se do firmy starého roku.
 • V číselníku *3000 Klienti si otevřete klienta tlačítkem Uprav.
 • Změňte požadovaný identifikátor (klienta/adresy).
 • Zobrazí se hláška upozorňující na dopady této změny, potvrďte ji.
 • Uložte tlačítkem OK.
 • V této chvíli se změny identifikátorů provedou i ve firmě nového roku.

Postup B
Oprava v novém roce > ve starém roce doplní identifikátor pro nové období

 • Při tomto postupu zůstává ve starém roce původní identifikátor. Provázání pro převody se vyřeší automatickým doplněním identifkátor pro nové období.
 • Přepněte se do firmy nového roku.
 • V číselníku *3000 Klienti si otevřete klienta tlačítkem Uprav.
 • Změňte požadovaný identifikátor (klienta/adresy).
 • Zobrazí se hláška upozorňující na dopady této změny, potvrďte ji.
 • Uložte tlačítkem OK.
 • V této chvíli se do firmy starého roku ke klientovi automaticky doplní identifikátor pro nové období (viz bod 3. na obrázcích níže).

 

Ruční opravy identifikátorů

Postupy se používají v případě, že z nějakého důvodu není možné provést opravy automatické. Všechny níže zmíněné postupy řeší pouze opravy identifkátorů, nikoliv dalších údajů jako jsou adresy, bankovní účty apod. Ty musíte opravit v obou letech běžným způsobem.

Opravení překlepu v identifikátoru klienta a identifikátoru adresy

 • Pokud některý z těcho údajů změníte v novém roce, musíte stejnou změnu provést i ve firemě starého roku. Pro usnadnění doporučujeme z nové firmy údaj vykopírovat pomocí CTRL+C a do pole ve staré firmě vložit pomocí CTRL + V (stejný princip jako kopírování textu ve Wordu).

Společnost se na přelomu roku přejmenuje

 • Ve firmě nového roku proveďte v číselníku *3000 Klienti přejmenování dle potřeby
 • Přejděte do pole Identifikátor adresy (1.), zamodřete text a stiskněte CTRL + C (text se uloží do schránky)

 • Přepněte se do firmy starého roku.
 • Ve firmě starého roku najeďte v číselníku *3000 Klienti a otevřete původní adresu klienta pro opravy.
 • V okně Základní identifice firmy se přepněte na záložku Další údaje (2.)
 • Dále přejděte do pole Identifikátor adresy pro nové období, řádek Hlavní adresa (3.) a stiskněte CTRL + V (zkopírování ze schránky). Alternativou je ručně napsat přesně stejný identifikátor adresy jako jste u firmy uvedli v novém roce (1.).

 • Adresu uložte tlačítkem OK.
 • Celého klienta uložte talčítkem OK.

Změna identifikátoru klienta při přechodu na nový rok

 • Ve firmě nového roku spusťte číselník *3000 Klienti
 • Upravte identifikátor klienta dle potřeby (1.) - např.: když je v identifikátoru DIČ, změníte jej na IČ)

 • Přepněte se do firmy starého roku.
 • Ve firmě starého roku najeďte v číselníku *3000 Klienti a otevřete původní adresu klienta pro opravy.
 • Přepněte se do záložky Další údaje (2.)
 • Doplňte Identifikátor klienta pro nové období, řádek Klienta (3.) stejný jako jste nastavili identifkátor klienta ve firmě nového roku.

 • Uložte tlačítkem OK.

 

Opravy ostatních údajů v klientech

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    04.07.2023    | Článek:    1204    |     www.WinFAS.cz