Aktualizace podmnožin pomocí scriptu

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klienti |


 

Typickým příkladem pro využití je automatické naplnění podmnožiny sloučením více uživatelem definovaných podmnožin. Využívá se například u podmnožin klientů (odběratelé A + odběratelé B = všichni odběratelé). Aktualizaci podmnožiny lze vyvolat ručně, nebo automatizovat pomocí plánovače úloh ve Windows.

Níže uvádíme příklady na uživatelské podmnožině klientů - "VSICHNI ODBERATELE", do které slučujete další podmnožiny A + B.

Nastavení scriptu do podmnožiny

Pro nastavení potřebujete mít k dispozici skript, který vám na zakázku vytvoří programátoři IS WinFAS. Tento skript může pracovat s jakýmikoliv daty ve WinFASu, ale jeho výsledkem musí být seznam hodnot, které mají být zahrnuty do podmnožiny (např. u podmnožiny klientů je výsledkem seznam názvů adres).

 • Spusťte číselník *112 Podmnožina klientů.
 • V levé části okna si vyberte cílovou podmnožinu VSICHNI ODBERATELE.
 • Stiskněte tlačítko Uprav.
 • Do pole Skript pro aktualizaci podmnožiny vložte skript, který jste obdrželi od programátora.
 • Tlačítkem Testuj skript můžete ověřit funkčnost skriptu.
 • Uložte tlačítkem OK.

 

Aktualizace podmnožiny - ručně

V základním nastavení se podmnožina neaktualizuje automaticky. Pokud ji chcete naplnit novým obsahem podle skritpu, musíte tuto funkci vyvolat ručně tlačítkem. Postup opakujete při každé aktualizaci.

 • Spusťte číselník *112 Podmnožina klientů.
 • V levé části okna si vyberte cílovou podmnožinu VSICHNI ODBERATELE.
 • Stiskněte tlačítko SQL>podm.

 

Aktualizace podmnožiny - automaticky

Automatizovanou aktualizaci podmnožiny můžete nastavit přes plánovač akcí v systému Windows. Pro plánovač si nejdříve vytvořte soubor *.bat s příkazem pro aktualizaci podmnožiny. Následně spuštění .bat souboru nastavte do plánovače.

Příklad příkazu do .bat souboru:

 • Pokud chcete spustit skript ve vybrané podmnožině, použijte následující příklad. Do parametru AKT_SQL zadejte ID podmnožiny, na které chcete příkazem provádět aktualizaci.
  C:\program files (x86)\OK\winfas\exepbd\c0112.exe /AKT_SQL:VSICHNI ODBERATELE


 • Tip: Pokud najednou chcete aktualizovat více podmnožin, oddělujte je v příkazu čárkou. Do příkazu se vždy zadávají pouze cílové podmnožiny s nastaveným skriptem.
  C:\program files (x86)\OK\winfas\exepbd\c0112.exe /AKT_SQL:ID_PODMNOZINY1, ID_PODMNOZINY2,...

 

 

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    17.04.2020    | Článek:    2480    |     www.WinFAS.cz