Možnosti nastavení GDPR ve WinFASu

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení lidských zdrojů | Klienti


 

Co funguje bez nutnosti zapnutí oblastí GDPR

 • Pokud mohou všichni uživatelé WinFASu vidět všechny osoby v číselníku klientů (s výjimkou mezd), nemusíte oblasti GDPR nastavovat (přístup do mezd je řešen přístupovými právy).
 • Ve výchozím nastavení je ve všech modulech WinFASu dostupný celý číselník klientů.
 • Pomocí přístupových práv lze nastavit úrovně přístupu do číselníku *3000 Klientů pro čtení / úpravy / zákaz.
 • Uživatel s právem pro úpravy nebo čtení číselníku *3000 klienti vidí ve všech modulech celý číselník klientů s výjimkou mezd (ten se řídí přístupovými právy do modulu mzdy).

Co můžete využít po zapnutí oblastí GDPR

 • Aktivování „oblastí GDPR“ můžete omezit, že vybrané osoby vidí pouze uživatelé s přístupem do konkrétních modulů (např. uživatel s právem do modulu skladová evidence vidí osoby určené pro modul sklady, ale nevidí osoby určené pro modul pozemky). Přístup do jednotlivých modulů je řešen přístupovými právy jako doposud.
 • Můžete si vybrat, které moduly budou omezené, a které ne (např. osoby z pozemků lze zobrazit pouze s přístupem do pozemků, osoby ze všech ostatních modulů vidí všichni uživatelé).

Co vše se změní při zapnutí oblastí GDPR

 • Omezí se osoby dostupné při výběru z číselníku klientů (KUK) v oknech pořízení dokladů.
 • Omezí se osoby dostupné v sestavě IQ klienti.
 • Omezí se seznam osob dostupných v číselníku klientů *3000 Klienti.
 • V číselníku *3000 Klienti bude možné filtrovat osoby podle oblastí GDPR.
 • Při pořízení nového klienta bude uložena informace, ve kterém modulu byl pořízen.
 • Ve vaší firmě musí vzniknout role správce GDPR
  • Nemůže být řešeno dodvatelsky, musí jít o pracovníka vaší firmy (např. hlavní účetní, …).
   Ten pak řídi přístupy uživatelů do jednotlivých oblastí.
  • Nastavuje profily zobrazení údajů pro jednotlivé oblasti (které údaje z klienta může uživatel vidět ve svém submodulu (např. adresa a rodné číslo).
  • Může měnit zařazení klientů do oblastí (klient, který je pouze v pozemcích, nebude vidět v ostatních modulech – např. obchodník, dokud jej do této oblasti správce nezařadí).

Postup nastavení

 • Pro konzultaci a podrobný návod prosím pište na podpora.system@winfas.cz
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    01.06.2018    | Článek:    2326    |     www.WinFAS.cz