Externí role

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Číselníky klientů a osob | Exporty a importy dokladů |


 

Externí role se ve WinFASu používají pro dohledání kontaktních údajů u vybraného IČ. V rámci firmy mohou být rolí označeny buď obecné kontaktní údaje celé firmy, vybrané kontaktní osoby nebo kontaktního místa. Příklad využití - u vybraného klienta potřebuji dohledat e-mail kontaktní osoby, se kterou jsem domluven na zasílání faktur v elektronické podobě. V závislosti na daném modulu pak program buď podá seznam všech adres v dané roli, nebo adresu s nejnižším pořadovým číslem. Jeden kontakt může být zároveň ve více rolích a to i v rámci stejného IČ / pobočky.

Kontaktní role využívají ve WinFASu aplikace určené k odesílání zpráv a dokladů (např. rozcestník +2283), ale lze je také využít jako filtr ve vybraných IQ sestavách.

Založení nové role

 • Pro založení nové role musíte mít vyplněný alespoň 1 druh externí role. ten se používá pro dodatečnou kategorizaci. Pokud role nechcete kategorizovat, založte si jednu roli a pojmenujte ji třeba obecná.
  • Spusťte číselník *3121 Druhy externích rolí
  • Tlačítkem Přidej založte nový druh role a uložte.
 • Spusťte číselník *3120 Externí role
 • Stiskněte tlačítko Přidej
 • Doplňte kód a název role.
 • Vyberte si druh role (viz výše)
 • Pokud zatím nechcete do role nikoho přiřazovat, stiskněte tlačítko Smaž 2.
 • Uložte tlačítkem OK.

Přiřazení kontaktů do rolí

 • Nastavení lze provést v libovolném z níže uvedených číselníků.
  • Číselník *3120 Externí role
   • Spusťte číselník *3120 Externí role
   • V levé části okna vyberte požadovanou roli
   • Stiskněte tlačítko Podmnožina
   • Zatržením přidejte kontakt do role a uložte
    • Ve sloupečku Typ
     • Os = osoba na pobočce
     • C = kontaktní údaje pobočky (celá firma)
     • K = kontaktní místo pobočky
  • Číselník *3000 Klienti
   • Spusťte číselník *3000 Klienti
   • Vyberte klienta a stiskněte tlačítko Uprav
   • Nastavení role pro obecné kontaktní údaje pobočky
    • Vyberte pobočku
    • Záložka Pobočka
    • Tlačítko Ostatní / Externí role pobočky
   • Nastavení role pro kontaktní osobu
    • Vyberte pobočku
    • Záložka Kontaktní osoby
    • Vybrat osobu
    • Tlačítko Ostatní / Externí role
   • Nastavení role pro kontaktní místo
    • Vyberte pobočku
    • Záložka Kontaktní místa
    • Vyberte místo
    • Tlačítko Ostatní / Externí role kontaktního místa
  • Číselník *3004 Osoby
   • Spusťte číselník *3004 Osoby
   • Najděte si osobu, kterou chcete zařadit do role.
   • Stiskněte tlačítko Uprav.
   • Přejděte na záložku Je ve firmách
   • Zvolte firmu
    Role se nastavuje vždy pro kombinaci osoba ve vybrané firmě.
    Stejná osoba může mít v různých firmách různé role.
   • Stiskněte tlačítko Ext. role
   • Vyberte roli a uložte.
 • Nastavení lze také provést ze strany kontaktního údaje (např. když stojíte na e-mailové adrese v sestavě).
  • Klepněte pavým tlačítkem na kontakt nebo osobu.
  • Vyberte kontext Osoba na pobočce [pk_c1245__] / Zařazení do externích rolí
  • Vyberte roli a uložte.

Použití rolí

 • Je řízeno aplikací, ve které jsou role použity.
 • V závislosti na aplikaci pak buď příslušná role podá kontaktní s nejnižším pořadím, nebo seznam kontaktů.

 

 

 

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    30.03.2023    | Článek:    3294    |     www.WinFAS.cz