Číselník klientů ve WinFASu - novinky a změny (rok 2020)

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klienti | Vyčištění číselníku osob *3004 |


 

Co se nezměnilo

 • Použití klientů při zápisu a opravách dokladů

Co se změnilo

Proč došlo ke změně

 • Možnost budoucího rozvoje (překonání stávajících limitů WinFASu)
 • Větší důraz na práci s konkrétními lidmi
 • Odstranění duplicit (vícekrát stejná osoba, ke každé osobě kontaktní údaje, …)

 


 

Logika / model

Stávající model

 • Klient > Kontaktní osoba přinášel spoustu omezení a neodpovídal realitě. Pokud stejná osoba (člověk) figuruje ve více firmách a je zároveň živnostníkem i vaším zaměstnancem, musí být ve stávajícím číselníku evidován duplicitně a to včetně všech jeho kontaktních údajů.

Nový model

 • Největší změna tedy spočívá v tom, že se osoby (lidé) osamostatňují a vzniká pro ně nový číselník *3004 Osoby. Každý „skutečný“ člověk pak bude v číselníku uveden pouze 1x a vztahy vůči jednotlivým klientům, mzdám apod. budou řešeny formou vazby.

 


 

Nový číselník *3004 Osoby

 • Do nového číselníku se vám automaticky přenesou všechny osoby, se kterými ve stávajícím číselníku *3000 Klienti pracujete. Pokud tedy některá z osob byla duplicitně, přenese se vám do číselníku *3004 Osoby také duplicitně. Tyto duplicity pro vlastní používání WinFASu nevadí, ale bude nutné je v průběhu času ručně z WinFASu odstranit. Automatické dohledání a odstranění duplicit bohužel není možné.
 • Při odstraňování duplicit máte možnost si vybrat, které z údajů ponecháte a které odstraníte (např. neaktuální nebo duplicitní kontakty). Podrobný postup v návodu +2830.
 • Vkládání nových osob do číselníku je možné provádět jednoduše při pořízení nového klienta, kontaktní osoby nebo samostatně v číselníku *3004 Osoby.

 • Když pracujete s osobou, vždy vidíte všechny její kontaktní informace. Pokud je některá z kontaktních informací specifická pro konkrétní firmu, můžete tento fakt poznamenat do údaje Popis (při slučování osob se Popis plní automaticky).

 • V číselníku se zobrazují také zaměstnanci, ale citlivé informace o nich jsou anonymizovány a jejich plné zobrazení je umožněno pouze uživatelům s přístupem do modulu RLZ – mzdy (FCE_3000_ZAMCI).
 • Vyživované osoby se nezobrazují a jejich zobrazení si může zapnout pouze uživatel s přístupem do modulu RLZ – mzdy (FCE_3000_ZAMCI).
 • Vytvořena nová sestava IQ osoby


 


 

Číselník *3000 Klienti

 • Číselník prošel výrazným vizuálním přepracováním, které reflektuje nejenom změny v logice / modelu, ale zároveň se snaží udělat uživatelské rozhraní příjemnější a důležité informace o klientech snáze dostupné. Toho je dosaženo především častějším používáním záložek namísto tlačítek a samostatných oken jak tomu bylo v minulosti. Tlačítek je nyní také méně a jejich nabídka se v oknech pořízení mění podle toho, na které záložce se nacházíte.
 • Spolu s úpravou designu došlo také ke změně terminologie:
  Dříve Nyní
  Firmy Klienti s IČ (firmy a živnostníci)
  Osoby Klienti bez IČ (osoby)
  B2C e-shop klienti Jednorázoví klienti (B2C)
  Jednoduchý klient Jednorázoví klienti (B2C)
  Adresa (klienta) Pobočka (klienta)
 • V horní části okna přibylo množství nových filtrů a režimů zobrazení dat.
  • Režim - Zobrazit po klientech
   • Vlevo seznam všech klientů a jejich poboček
   • Vpravo seznam poboček vybraného klienta
  • Režim – Zobrazit po pobočkách
   • Vpravo seznam všech klientů
   • Ve výchozím stavu zobrazuje pouze hlavní pobočku klienta (zaškrtávátko)
 • Komunikace s rejstříky ARES, VIES ,… se přesunula pod tlačítko Rejstříky.
 • Editace firemní věty se přesunula pod tlačítko Speciality.
 • Osoby (Klienti bez IČ), B2C a SJM mohou mít pouze 1 pobočku.
 • U klientů se další poštovní adresa nezakládá jako další pobočka, ale jako další adresa na záložce Poštovní adresy
 • Jednoduchý klient ŽŽ{JK}
  • Po převodu na nový číselník se přesunuti do oblasti “Klienti bez IČ (osoby)”.
  • Nově založený Jednoduchý klient se jmenuje Jednorázový klient a zakládá se do oblasti „Jednorázový klient (B2C)“
 • Změna adresy pobočky
 • Kontrola integrity dat

Nové okno aplikace


Porovnání nové a staré aplikace klientů


Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    16.11.2020    | Článek:    2828    |     www.WinFAS.cz