Vyčištění číselníku osob *3004

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klienti | Nový model klientů / logika |


 

Slučování osob bude komplikovaný proces, protože musíte jasně určit, že dvě vybrané osoby jsou jedna a ta stejná osoba. Pokud si nejste jistí, raději osobu ponechte nesloučenou. Pro rozhodování musíte použít především vlastní zkušenosti s komunikace s těmito klienty, protože není moc údajů, podle kterých se chytit. Pro rozpoznání můžete využít:

 • Společnosti, ve kterých dané osoby pracují
 • Shodu kontaktních údajů daných osob (telefon, e-mail)

Postup sloučení osob

 • Spustit číselník *3004 Osoby
 • Najděte si osoby, které chcete slučovat.
  • V záložce Je ve firmách si prověřte firmu, ve které osoba pracuje
  • V záložce Spojení prověřte její kontaktní údaje
  • Pozor! Důkladně si prověřte, že jde opravdu o jednu a tutéž osobu.
 • Vyberte osobu, kterou chcete sloučit, a má zůstat v číselníku.
 • Stiskněte tlačítko Slučování.
 • Otevře se okno slučování (Sloučení 2 osob).
 • Vlevo kdo zůstává (řídící osoba), vpravo kdo bude po sloučení odstraněn.
 • Pokud chcete převzít ze slučované osoby nějaké údaje, zatrhněte v příslušném řádku zaškrtávátko uprostřed okna a stiskněte nahoře tlačítko Převzít. Stejně tak můžete v levé části okna k osobě ručně doplnit / upravit libovolné údaje. Tlačítko Zpět tyto změny vrátí.

 • Ve spodní části okna vidíte údaje, které budou slučovány. Jsou rozdělené do záložek podle oblastí. Tento postup je shodný pro všechny záložky na okně. Před sloučením důkladně prověřte všechny zmíněné záložky.

 • Řádky se zeleným [Ř] jsou u řídící osoby.
 • Řádky s červeným [S] jsou u slučované osoby (osoba bude odstraněna).
 • Zatržením v levé části tabulky (viz obrázek níže) si můžete vybrat, které údaje převzít a které budou při slučování nevratně odstraněny.

 • U duplicitních řádků bude automaticky zrušeno zaškrtávátko ve sloupci Výběr (vlevo) a budou podbarveny červeně jako určené ke smazání.
 • Zaškrtávátkem ve sloupci Výběr (vlevo) můžete ručně zvolit věty, které ponecháte nebo odstraníte.

 • Sloučení provedete tlačítkem Sloučit.
 • Zobrazí se dotaz, zda chce sloučení opravdu provést.
 • Po potvrzení Ano dojde ke sloučení. Pozor! Změny jsou nevratné!

 • Tlačítko Reset zruší výběr v KUKu na Řídící osobu a může vybrat jinou osobu.
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    16.11.2020    | Článek:    2830    |     www.WinFAS.cz