Klienti - změna adresy nebo názvu pobočky klienta

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klienti | Nový model klientů / logika |


 

Tento návod popisuje postup, kdy klient / pobočka klinta změní k určitému dni svoji adresu. Ve WinFASu je pak evidována jak původní adresy, tak i adresa nová. Při tisku dokladu se pak na vybraných tiskových sestavách zobrazuje adresa platná pro dané období. Historie adres je podporována u formulářových sestav typu vystavená faktura, pokladní doklad a prodejka. Ostatní sestavy včetně všech IQ sestav pracují s poslední platnou adresou pobočky.

Každá adresa má zadaný datum platnosti od (u první adresy je to automaticky 1.1.1900). Zadáním další adresy do historie končí platnost původní adresy a to k datu zahájení platnosti nové. Počet adres v historii není omezen, ale platná k danému datu může být pouze jediná.

Přestěhování firmy - změna adresy

 • Spusťt číselník klientů *3000
 • Najděte klienta, u kterého chcete upravit adresu a stiskněte tlačítko Uprav.
 • Vyberte pobočku, u které chcete změnit adresu a stiskněte tlačítko Přestěhuj
  (Objeví se informační hláška, jak správně zapsat změnu adresy, potvrďte OK)
 • V okně Historie poštovní adresy stiskněte tlačítko Přidej
 • Zapište noou adresu a to včetně názvu společnosti (řádek Název 1)
 • Doplňte datum Adresa platná od
  (od tohoto data začíná platit nová adresa a přestává platit předcházející)

 • Změnu potvrďte tlačítkem OK.
 • Okno editace klienta uložte tlačítkem OK.

Změna názvu klienta


Postup je stejný jako při změně adresy klienta, při přestěhování nicméně nedochází ke změně Identifikátoru pobočky (jméno klienta, podle kterého se vybírá při zápisu dokladů). Tento údaj musíte změnit ručně v okně editace pobočky. Pokud se tak děje na přelomu roku, nezapomeňte také upravit identifikátor pro nové období (ve většině případů bude tato změna nabídnuta ihnd automaticky) - návod +1204


 

Na co si dát pozor

 • Pro výběr klienta při pořízení dokladů se využívá Identifikátor pobočky, nikoliv název společnosti z adresního řádku (viz poznámka ve žlutém obdélníku výše).
 • Mění se pouze adresa pro tisk vybraných formulářů. V ostatních sestavách se bude zobrazovat pouze nejnovější adresa.
 • Pokud okně opravy Klient - pobočka nepoužijete tlačítko Přestěhuj, ale přepíšete přímo adresu pobočky (okno pc0030k), změní se tyto údaje zpětně ve všech dokladech v dané databázi (roce).
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    21.04.2021    | Článek:    2833    |     www.WinFAS.cz