Společné jmění manželů SJM - pořízení

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení lidských zdrojů | Klienti


 

SJM se zapisuje jako samostatný klient do číselníku *3000 Klienti. Podmínkou pro zapsání je, aby v číselníku osob nebo zaměstnanců již byly vyplněné osoba-manžel a osoba-manželka. Klient SJM se používá ve vlastnických vztazích např. v modulu Pozemky (odtud je také zakládán importem z katastru nemovitostí), kde daný pozemek může vlastnit buď klient osoba-manžel, klient osoba-manželka, případně společně oba právě jako klient SJM. 

Pořízení

  • Spusťte číselník *3000 Klienti.
  • V horní části vlevo přepněte rozbalovátko na Jen manželé (SJM).
  • Stiskněte tlačítko Přidej.
  • Z číselníku osob vyberte Manžel klient a Manželka klient.
  • Identifikátor klienta SJM se nabízí automaticky číslovaný ve formátu SJM-00001, tento identifikátor neměňte.
  • Název klienta SJM a název adresy vzniká složením názvů klientů vybraných jako manžel a manželka.
  • Údaje adresy se automaticky doplní z adresy manžela. V případě potřeby můžete nabídnutou adresu opravit.
  • Bankovní účty se nepřebírají. Pokud potřebujete účet doplnit, stiskněte tlačítko Bank. účty.
  • Uložte tlačítkem OK.

Použití

  • Funguje jako běžný klient / osoba.
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    13.11.2020    | Článek:    2475    |     www.WinFAS.cz