Holdingoví klienti - plnění číselníků

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klienti |


 

V běžném provozu není třeba holdingový číselník klientů ručně udržovat, při správném nastavení probíhá jeho údržba automaticky po přidání nového klienta v databázích jednotlivých firem. Ruční zásahy do holdingového číselníku klientů (v holdignové databázi) se proávdějí především při první implementaci této funkčnosti do vašich společností.


Prvotní naplnění databáze údržba

Ruční zásahy do holdingového číselníku klientů (v holdignové databázi) se proávdějí především při první implementaci této funkčnosti do vašich společností. Data můžete naplnit buď hromadně podle seznamu IČ, nebo klienty postupně vyplnit ručně.

 • Naplnění Hromadně - importem
  • Tento postup funguje pouze pro české firmy (IČ), protože plnění probíhá z rejstříku ARES
  • V Excelu si vytvořte seznam IČ, která chcete do číselníku naplnit
  • Sloupec si zkopírujte pomocí CTRL + C
  • Spusťte WinFAS
  • Přepněte se do databáze ZZZ-UDRZBA
  • Spusťte aplikaci *3027 Holdingová klienti
  • Stiskněte tlačítko Import
   • V okně Import holdingových firem stiskněte tlačítko Import
   • Zobrazí se hláška s popisem průběhu importu, pokračujte tlačítkem Importuj
   • Zobrazí se sznam IČ k importu, pokračujte tlačítkem OK
   • Okno Import holdingových firem potvrďte tlačítkem OK
  • Jste zpět v aplikaci *3027 Holdingoví klienti
  • Stiskme tlačítka Valdiace proveďte načtení klinta z rejstříku ARES
 • Naplnění Ručně
  • Spusťte WinFAS
  • Přepněte se do databáze ZZZ-UDRZBA
  • Spusťte aplikaci *3027 Holdingová klienti
  • Vyberte, zda přidáváte firmu (IČ) nebo osobu (bez IČ)
  • Vyplňte všechny údaje, které chcete o klientovi evidovat
   • Pokud se jedná o firmu s více pobočkami, pomocí tlačítka Přidej 2 je může vložit.
   • Pokud se jedná o zahraniční společnost, pak v rozbalovátku Výsledek valdiace vyberte Neprověřovat.
  • Tlačítkem OK klienta uložte.

Průběžné plněné databáze údržba

 • V běžném provozu není třeba číselník klientů v holdingové (sdílené) databázi nijak ručně udržovat.
 • Při správném nastavení se číselník plní automaticky při zápisu nového klienta do databází vašich jednotlivých společností.
 • Pro správné plnění je třeba nmít nastavené
  • Šablonu pořízení nového klienta v databázích jednotlivých společností (viz níže).
  • Automatické noční replikace.

Pořízení nového klienta v jednotlivých společnostech

 • V aplikaci *3000 Klienti vytvořte šablonu pořízení nového klienta.
 • V šabloně nastavte na záložce Klient
  • Založení nového klienta
   • Ne = neholdinguje se
   • Vždy = bez ohledu zda je klient dohledán v ARES
   • Jen klienti z ARES (a zahraniční) = české IČ neověřené proti ARES se nezaloží
   • Do aktuální firmy = doporučujeme zatrhnout (urychlení plnění holdingového číselníku klientů)
   • Do jiné firmy = vyberte ZZZ-UDRZBA
   • Zde založit včetně c0031 = klient bude v holdingové firmě založet také do běžného číselníku klientů. Využívá se pro hromadné replikace kreditních informací (např. CRIBIS).
  • Holdignování poboček
   • Ne = holdingují se pouze hlavní pobočky (pokud je zapnuto holdingování - viz výše)
   • Ano = hodlingují se i pobočky

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    31.01.2023    | Článek:    3281    |     www.WinFAS.cz