Alternativní identifikátory klienta

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klienti


 

Kadého klienta nebo kontaktní osobu je možné doplnit o další identifikátory jako jsou čísla čipů, tankovacích či slevových karet, různých druhů průkazů nebo povolnek. Druhy identifikátorů jsou uživatelsky definovatelné v samostatném číselníku. Díky šablonám pak mohou být u klienta vyžadovány jako povinné nebo volitelné. Jejich hodnotu pak můžete vyplňovat buď ručně, nebo si ji necháte generovat automaticky číselnou řadou. Zmíněné údaje lze použít jak pro interní identifikaci v rámci WinFASu, tak i pro navázání na jiné programy.

Základní princip

 • Definice druhů identifikátorů
 • Nastavení číslování identifikátorů číselnou řadou (volitelně)
 • Naplnění hodnoty identifikátoru
  • V číselníku klientů - při zápisu nebo opravě klienta
  • Dodatečně 

 

Definování druhů identifikátorů

 • Spusťte číselník *3047 Číselník identifikátorů.
 • Stiskněte tlačítko Přidej.
 • Vyplňte Kód nového identifikátoru a jeho název.
 • Zaškrtávátko Editovat platnost - při zápisu hodnoty bude možné nastavit platnost Od - Do (např. u průkazů).
 • Zaškrtávátko Zablokovat výmaz klienta - klienta nebude možné smazat, pokud bude mít vyplněnou hodnotu tohoto identifikátoru.

Nastavení číslování identifikátorů číselnou řadou (volitelně)

 • Spusťte číselník *3000 Klienti.
 • Otevřte libovolného klienta tlačítkem Uprav.
 • V horní části okna klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu propisky a založte novou šablonu (obecný návod +2043).
  (pokud bude u tohoto typu okna nastavena jediná šablona, vybere se při otevření okna automaticky = vytvořením šablony si tedy nekomplikujete následné pořízení, pouze přidáte monost si chování okna přizpůsobit)
 • V okně nastavení šablony
  • Záložka Číselné řady - vyberte údaj Hodnota průkazu a doplňte číselnou řadu, kterou chcete identifikátor hlídat (hlídání číselnou řadou je možné pouze pro 1 druh identifikátoru, který je vybraný v okně pořízení (viz níže).
  • Záložka Pobočka - vyberte Druh identifikátoru, který chcete doplńovat jako výchozí

Plnění alternativních identifikátorů - v číselníku klient

 • Spusťte číselník *3000 Klienti.
 • Otevřte libovolného klienta tlačítkem Uprav.
 • Zjednodušený zápis
  • Tímto způsobem lze zapsat ke každému klientovi pouze 1 identifikátor.
  • Ve spodní části okna vyberte záložku Pobočka (1).
  • V poli Druh vyberte identifikátor, který chcete doplnit (2).
  • Do pole Hodnota (2) zapište požadovanou hodnotu identifikátoru (např. číslo průkazu, čipu, ...).
 • Rozšířené možnosti zápisu
  • Tímto způsobem je možné ke každému klientovi zapsat libovolný počet dalších identifikátorů.
  • Ve spodní části okna vyberte záložku Externí identifikátory (3).
  • V okně identifikátoů zadejte potřebné údaje.
   Pozor! Možnost nastavení platnosti musí být povolena v číselníku *3047 Číselník identifikátorů.


Plnění alternativních identifikátorů - dodatečné

 • Hodnoty identifikátorů můžete přiřadit ke kontaktním osobám nebo adrese firmy.
 • Spusťte číselník *3047 Číselník identifikátorů.
 • Vyberte druh identifikátoru, ke kterému chcete doplnit hodnoty.
 • Stiskněte tlačítko Hodnoty.
 • Stiskněte tlačítko Přidej.
 • Vyberte kontaktní osobu nebo obecné kontaktní místo klienta.
 • Ve stejném řádku doplňte hodnotu.
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    13.11.2020    | Článek:    2737    |     www.WinFAS.cz