Nastavení typu adresy a jeho použití

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klienti


 

Aplikace Obchodník umožňuje zadávat poštovní adresu (kam poslat fakturu), která je odlišná od adresy fakturační (kdo pošle peníze) případně od adresy odběru. Všechny adresy je možno zadávat ručně, nebo je lze doplňovat automaticky pomocí vzorce (zadá se jedna adresa, ostatní se doplní - vždy ale musí jít o adresy u stejného IČ = pobočky).

Nastavení v číselníku *3000 Klienti

  • Spusťte číselník *3000 Klienti
  • Najděte klienta a stiskněte tlačítko Uprav.
  • Ve spodní části okna zvolte záložku Pobočka.
  • Stiskněte talčítko Ostatní / Externí role pobočky.

  • Vyberte požadovanou roli (založení rolí popsáno v návodu +3294).
  • Uložte tlačítkem OK.

Nastavení šablony pořizování faktur v aplikaci *210 Obchodník

Nastavení se provádí v šabloně hlavičky dokladu. Následující vzorec je vytvořený pro doplnění adresy pro poštu, ale s drobnou úpravou lze použít například pro adresu fakturační nebo dodací. I s použitím vzorce je možné  jednorázově adresu přepsat ručně bez nutnosti měnit nastavení.

Nastavení šablony Adresa pro poštu (kam poslat fakturu)

Nastavení provádějte do pole "Název adresy pro pohledy" v části okna Adresa pro poštu


Příklad vzorce 1 - doplnění adresy pro poštu z fakturační adresy:

=gf_cizifirma(gf_adresa_typu(pk_c0031pl,'fakturace'),'c0031nazad')

pk_c0031pl      = podívej se na fakturační adresu a zjisti firmu
id externí role  = příklad identifikátoru (kódu) role z číselníku *3120 přiřazený adrese

Vzorec umístit do pole Adresa pro poštu
 

Příklad vzorce 2 - doplnění adresy pro poštu z místa odběru:

=gf_cizifirma(gf_adresa_typu(pk_c0031od,'fakturace'),'c0031nazad')

pk_c0031od     = podívej se na adresu místa odběru a zjisti firmu
id externí role  = příklad identifikátoru (kódu) role z číselníku *3120 přiřazený adrese

Vzorec umístit do pole Adresa pro placení (fakturační)

Autor:    RNDr. MILIČKA Pavel    | Posl.změna:    04.07.2023    | Článek:    378    |     www.WinFAS.cz