Obchodní zástupce / Account Manager

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob - rozcestník | Klienti |


 

Číselník Ocbhodních zástupců je možné využít k propojení klienta / pobočky klienta a konkrétního Obchodního zástupce. Za zmíněného zástupce je pak možné filtrovat prohlížení dat, tiskové sestavy, ale je také poznamenán např. u objednávek ze zásob. Obchodním zástupcem může být pouze kontaktní osoba uvedená u firemní věty v číselníku klientů.

Vytvoření obchodního zástupce

 • Obchodním zástupcem může být pouze kontaktní osoba uvedená u firemní věty.
 • Firemní věta se edituje v číselníku *3000 Klienti / tlačítko Speciality.
 • Přidání kontaktní osoby firemní větě popsáno v návodu +3120.

Napojení obchodního zástupce ke klientovi / pobočce klienta

 • Číselník *3149 Obchodní zástupci (Správci klienta).
 • V levém horním rohu režim dle obchodních zástupců.
 • Tlačítko Přidej.
 • Vybrat klienta po jednom
  • Otevřít KUK na klienta
  • Vybrat klienta
  • Doplnit provize, platnost, ...
  • Tlačítko Přidej - zadání dalšího klienta, nebo tlačíko OK (uloží vše zadané)
 • Vybrat klienta hromadně
  • Tlačítko Hromadně

  • Vybrat Obchodního zástupce a výši provize

  • Zatrhnout firmy / pobočky, které spadají pod daného obchodního zástupce. Potvrdit OK.

 • Uložte tlačítkem OK.

Převázání klientů z jednoho obchodního zástupce na druhého

 • Číselník *3149 Obchodní zástupci (Správci klienta).
 • Vlevo nahoře režim Dle obchodního zástupce.
 • Tlačítko Převaž hrom.
 • Doplňte datum a jméno nového Obchodního zástupce. Pokud Obchodní zástupce neexistuje, pak jej podle návodu výše nejdříve založte.
 • Hromadné převázání na nového obchodního zástupce lze provést ke konkrétnímu datu.
  (jako datum ukončení platnosti u původního zástupce se doplní datum převázání na nového správce klienta)

 • Zobrazí se seznam všech převazovaných klientů. Seznam není možné upravovat = převáží se vždy všechny firmy vázané na konkrétního obchodního zástupce.

Ukončení platnosti zástupce

 • v případě, kdy ukončíte spolupráci s obchodním zástupcem a nechcete převazovat klienty, které má přiřazené, ukončíte platnost této osobě v aplikaci *3000 Klienti na firemní větě v sekci Kontaktní osoby klienta

       

 


 

Napojení obchodního zástupce v číselníku *3000 Klienti

 • Jedná se o alternativní postup k výše popsanému využití aplikace *3149 Obchodní zástupci
 • ednotlivě je možné obchodní zástupce přidávat jak v aplikaci *3149 Obchodní zástupci (tlačítko Přidej) tak i přímo při editaci klienta v číselníku *3000 Klienti. Následjící postup se věnuje právě druhému zmíněnému.
 • Spusťte aplikaci *3000 Klienti
 • Vybarte klienta a stiskněte tlačítko Uprav.
 • Rozbalte tlačítko Obchodní / Přidel správce
 • Vyberte správce a nastavte datum platnosti od.
  (Ve výchozím nastavení se zobrazují pouze zaměstnanci firmy, toto nastavení lze změnit v parametrech KUKu)
 • Potvrďte tlačítkem OK.

 • Vyberte klietna v seznamu a potvrďte tlačítkem OK.
 • Obchodní zástupce se zobrazí v pravém dolním rohu okna na záložce Pobočka.
 • klienta uložte tlačítkem OK.

 

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    04.07.2023    | Článek:    2664    |     www.WinFAS.cz