Kontaktní osoba

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klienti |


 

Kontaktní osobou je chápána osoba z číselníku *3004 Osoby, která je napojena ke konkrétní pobočce firmy. Jedna a tatáž osoba může být kontaktní osobou ve více různých firmách (IČ) nebo jejích pobočkách. Taková osoba existuje v číselníku *3004 pouze 1x a do konkrétních firem / poboček se napojuje. Jakákoliv změna takové kontatkní osoby se ihned propíše do všech napojených firem.

Vytvoření kontaktní osoby

 • Číselník *3000 Klienti.
 • Vybrat klienta.
 • Stisknout tlačítko Uprav.
 • Vybrat pobočku.
 • Záložka Kontaktní osoby.
 • Tlačítko Přidej 2.
 • Zrušit zatrhnutí "Výběr existující osoby".
  (pokud již zmíněná osoba existuje v číselníku *3004, postupujte podle návodu "... založení z existující osoby...")
 • V části okna Pořízení nové osoby doplnit informace.
  (minimálně Příjmení, Jméno a doporučujeme také Funkce - např Jednatel, Fakturant, ...)
 • Tlačítko Spojení.
 • V okně Spojení s kontaktní osobou tlačítko Přidej.
 • Vybrat typ kontaktu a spojení, volitelně popis.
 • Všechna okna uložit tlačítkem OK.

Vytvoření kontaktní osoby z existující osoby v *3004 Osoby

 • Číselník *3000 Klienti.
 • Vybrat klienta.
 • Stisknout tlačítko Uprav.
 • Vybrat pobočku.
 • Záložka Kontaktní osoby.
 • Tlačítko Přidej 2.
 • Ponechat zatrhnuté "Výběr existující osoby".
 • Údaj Příjmení, Jméno, Titul - otevřít KUK.
 • Vybrat osobu z číselníku *3004, kterou chcete použít jako kontaktní osobu.
 • Do okna Klient - Pobočka se převezmou údaje z vybarné osoby z číselníku *3004.
 • Kontaktní údaje je možné upravit nebo doplnit pod tlačítkem Spojení.
 • Jakákoliv úprava údajů osoby nebo kontaktních údajů se propíše do všech napojených firem a číselníku *3004.
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    28.03.2022    | Článek:    3120    |     www.WinFAS.cz