Zjišťování spolehlivosti plátců DPH a jejich bankovních účtů

Limit dotazů na ověření klienta je 2000 / hod / IP adresa. Pozor, někdy se i velké firemní sítě tváří vůči ministerstvu jako jediný počítač (jedna IP adresa)! Při překročení daného limitu bude vaše adresa na ministerstvu zablokována a vy nebudete moci provádět ověřování!

Ověření při platbě předvýběrem

Ověření klienta

Výběr dokladů do předvýběru funguje běžným způsobem v aplikaci *1013. Teprve po vybrání dokladů dochází k prověřování klienta a bankovních účtů. Pokud klient vybraný do předvýběru není ověřený proti databázi ministerstva financí nebo poslední prověření proběhlo před více než 30 dny, zobrazí se v seznamu vybraných dokladů červeně účet a název klienta (obrázek - 1.). Dále se tato informace zobrazí pro vybraný řádek i pod adresou klienta (obrázek - 2.). Prověření všech klientů v předvýběru proveďte tlačítkem Prověř_Kl v pravé části okna (obrázek - 3.). Po stisknutí tlačítka se zobrazí okno se seznamem klientů, kteří neprošli prověřením, kde bude zároveň uveden důvod proč prověřením neprošli. Po zavření okna se vrátíte zpět do okna předvýběru, kde budou automaticky z výběru odstranění neprověření klienti - zaškrtávátko A/N (obrázek - 4.). Pokud klienty i přesto chcete zahrnout do předvýběru, znovu je zatrhněte (obrázek - 4.).

Pokud se před vytvořením předvýběru rozhodnete neprovádět kontrolu spolehlivosti i když budou v seznamu faktury od neprověřených plátců nebo s neregistrovaným účtem, budete na tento fakt upozorněni před uložením předvýběru. Jedná se pouze o upozornění, ve kterém se můžete rozhodnout, zda uložit, nebo se vrátit a opravit předvýběr.


 

Proč klient neprošel ověřením a jak řešit?

1) Špatně  zadané DIČ ve Vašem číselníku klientů.
Poznáte tak, že v kontrole bude ve sloupci Nespolehlivý? uvedena hodnota NENALEZEN. V takovém případě stačí najet do číselníku klientů *3000, opravit DIČ a znovu provést kontrolu spolehlivosti.

2)  Uvedený účet není registrovaný.
Poznáte tak, že v kontrole ve sloupci Datum zveřejnění účtu nebude vyplněno žádné datum. V takovém případě musí Váš klient tento účet nejdříve registrovat na ministerstvu financí.

3)  Klient je označený jako nespolehlivý = ANO.
Poznáte tak, že v kontrole bude ve sloupci Nespolehlivý? uvedena hodnota ANO a zároveň bude doplněn datum Nespolehlivý od. V takovém případě se opravdu jedná o nespolehlivého plátce!

Ověření bankovního účtu

Probíhá stejným způsobem jako ověřování klienta. Pokud daný účet nebyl u klienta registrovaný v době posledního ověření, zobrazí se na okně v seznamu faktur k zaplacení červeně podbarvený a zároveň v detailu konkrétní platby bude v červeném poli napsáno !Neregistrovaný účet!. Nové prověření registrace účtu spustíte stiskem tlačítka  Prověř_Kl.V případě že bude účet opravdu neregistrovaný, zobrazí se Vám klient ve výsledcích kontroly (viz žlutá tabulka výše - bod 2). Narozdíl od neregistrovaného klienta tím ale nedojde k automatickému vyřazení klienta ze zpracování předvýběru.

Pokud se před vytvořením předvýběru rozhodnete neprovádět kontrolu spolehlivosti i když budou v seznamu faktury od neprověřených plátců nebo s neregistrovaným účtem, budete na tento fakt upozorněni před uložením předvýběru. Jedná se pouze o upozornění, ve kterém se můžete rozhodnout, zda uložit, nebo se vrátit a opravit předvýběr.


 

Ověření dodatečné v číselníku klientů *3000

Narozdíl od výše zmíněného postupu tento ověřuje pouze jednoho vybraného klienta. Využívá se především pokud chcete provést ověření, aniž by jste klientovi zatím něco platili.

Jak provést ověření

 • Spusťte číselník klientů *3000.
 • Najděte požadovaného klienta.
 • Stiskněte tlačítko DPH - spol. (vpravo nahoře).
 • Objeví se Vám tabulka s výsledkem ověření.

Jak zkontrolovat historii prověřování klienta

 • Spusťte číselník klientů *3000.
 • Najděte požadovaného klienta.
 • Klepněte na černou šipku vedle tlačítka DPH - spol. (vpravo nahoře).
 • Ze seznamu vyberte možnost Zobrazení informací.
 • Objeví se Vám tabulka se všemi výsledky ověřování daného klienta.

Jak provést ověření přímo na stránkách ministerstva

 • Spusťte číselník klientů *3000.
 • Najděte požadovaného klienta.
 • Klepněte na černou šipku vedle tlačítka DPH - spol. (vpravo nahoře).
 • Ze seznamu vyberte možnost Ověření na webu - ručně.
 • Zadejte DIČ plátce a stiskněte tlačítko Hledej.

 

Možné problémy s ověřováním klienta


Máte chybné DIČ u klienta

V ARES je uveden jako plátce DPH, ale DIČ uvedené ve WinFASu nebylo nalezeno v systému ověřování spolehlivosti DPH.

Klient je neplátce, ale ve WinFASu označen jako plátce
Změnit klienta = otevře opravy klienta, nastavte že je neplátce (musíte mít práva na editaci klientů ve WinFASu).
Ignorovat = můžete pokračovat, ale příště hláška vyskočí znovu.

Klient označený jako neplátce i když je plátce
Nic se neprověřuje. Ve WinFASu nijak nepoznáte. Doporučujeme ale upravit.
Může být problém třeba u firem se skupinovým DPH (pojišťovny a banky).

Klient zanikl nebo máte špatné IČ
Otevřete si číselník klientů *3000 a klienta si opravte, případně změňte klienta na dokladu.

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    09.04.2013    | Článek:    1309    |     www.WinFAS.cz