Holdingoví klienti - automatické akce a kontroly

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klienti |


 

Validace

Validací je chápáno ověření holdingového klienta proti rejstříku ARES. Záznam v číselníku pak bude upraven podle zjištěných informací. Validace funguje pouze pro klienty s českým IČ.

 • Přepněte se do databáze ZZZ-UDRZBA
 • Spusťte aplikaci *3027 Holdingoví klienti
 • Klepněte na černou šipku vedle tlačítka Validace
  • Ověřit klienta dle parametrů = hromadná validace (všech neověřených / podle dsata poslední validace)
  • Ověřit vybrané klienty = výběr klientů zatržením v seznamu
  • Ověřit aktuálního klienta = ověření klienta na kterém stojíte

Replikace

Replikací je chápáno kopírování klientů z databází vašich jednotlivých společností do sdílené databáze ZZZ-UDRZBA. Princip replikací je podrobněji popsán v návodu +3078.

 • Automatický noční cyklus
  • Využívá aplikace *9601 Datový replikátor
  • Spouští se pravidelně v přednastavený čas.
  • Vytvoření replikačních scriptů a nastavení replikátoru konzultujte s pracovníky technické podpory.
 • Okamžitá replikace při změně v holdingové firmě
  • Replikaci je možné vyvolat také ručně mimo přednastavený čas.
  • Přepněte se do databáze ZZZ-UDRZBA
  • Spusťte aplikaci *3027 Holdingoví klienti
  • Vyberte klienta, kterého chcete replikovat.
  • Stiskněte tlačítko Replikace.
  • Vyžaduje nastavení replikačních scriptů, toto konzultujte s pracovníky technické podpory.

Kontroly

 • Kontrola duplicity v hlavních pobočkách
  • Přepněte se do databáze ZZZ-UDRZBA
  • Spusťte aplikaci *3027 Holdingoví klienti
  • Stiskněte tlačítko Kontroly
  • V záložce Další filtry zatrhněte "Pouze klienti s nejednou hlavní pobočkou"
  • Zůstanou zobrazení klienti, kteří mají více než jednu hlavní pobočku.
  • V číselníku *3000 Klienty opravte tak, aby každý měl jenom 1 hlavní pobočku.
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    31.01.2023    | Článek:    3282    |     www.WinFAS.cz