Založení klienta s IČ - načtení z rejstříku ARES

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klienti


 

Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) poskytuje možnost získání veřejných údajů subjektů prostřednictvím webových služeb. S tímto mechanismem spolupracuje informačním systém Winfas a tím zpřístupňuje tento jednoduchý způsob získávání aktuálních dat jeho klientům. Vyhledání údajů je založeno na zadání IČA příslušného subjektu.

Získávání dat z ARES je zakomponováno do aplikace *3000 Správa klientů. Z rejstříku je možné načítat pouze informace, které se vážou k hlavní adrese klienta (včetně bankovních účtů a informací o statutárech). Případné adresy poboček je nutné pořídit ručně, protože je rejstřík ARES je neobsahuje.

Přidání nového klienta nebo aktualizace informací z ARES

 • Spusťte aplikaci *3000 Klienti
 • Stiskněte tlačítko Přidej (1), vyberte Klient s IČ (firmy) (2) a potvrďte tlačítkem OK (3).
  Pokud chcete aktualizovat informace o existujícím klientovi, pak namísto výše uvedeného stiskněte Uprav.

 • V okně pořízení Klient - pobočka diplňte v horní části okna pole IČ (4) a potvrďte klávesou enter.
 • Klepněte na ikonu zeměkoule (5) nad polem IČ, nebo vpravo na tlačítko Rejstříky (5).

 • Otevře se okno pro načítání z rejstříku
  Z rejstříku se budou vždy načítat základní informace o firmě (adresa, plátcovství DPH, DIČ, ...). Při spuštění okna se automaticky otevře dialog s možností načtení dalších volitelných informací:
  • Bankovní účty klienta (6)
  • Infomrace o statutárech (6) - jméno, příjmení, funkce (ukládají se do číselníku *3004 Osoby)
  • Pokračujte tlačítkem OK (7).

 • Po načtení dat zobrazí seznam rozdílů, oproti datům uloženým ve WinFASu.
  • Sloupec DB hodnota (a) = data uložená ve WinFASu (u nového klitna je prázdné)
  • Sloupec ARES hodnota (b) = data načtená z rejstříku ARES
  • Sloupec ARES Ano/Ne (8) = zaškrtnutím vyberte, které údaje s emají z rejstříku ARES převzít
  • Pokračujte stiskme tlačítka OK (9).

 • Zobrazí se okno Získání dat z ARES. Zde vidíte výslednou kombinaci dat načtených z WinFASu aktualizovaných o informace převzaté z rejstříku ARES. V této podobě se data budou přebírat do číselníku *3000 Klienti. Pečlivě si infomrace zkontrolujte a v případě potřeby ručně upravte (tlačítkem Získat data můžete provést opětovné načtení z ARES). Stiskem tlačítka OK pokračujte dále.

 • Nyní jsou všechna data předána do okna pořízení/úprav klienta a jeho poboček.
 • Tlačítkem OK změny uložít do číselníku.

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    27.07.2021    | Článek:    912    |     www.WinFAS.cz