Ověřování bankovních účtů slovenských plátců DPH

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klienti


 

Při prověřování klienta se ověřuje pouze bankovní účet klienta (IBAN) a pouze u plátců DPH. Ověřování účtu probíhá podobným způsobem jako ověřování českých bankovních účtů viz. návod +1309. Ověření probíhá oproti rejstříku Finanční správy Slovenské republiky (FS SR).

Ověření účtu při platbě předvýběrem

Prověření registrace účtu spustíte stiskem tlačítka Prověř_Kl. Kontrola se provede pouze u klientů, kteří jsou plátci DPH!

 • V případě, že je bankovní účet neprověřený nebo neregistrovaný na stránkách FS SR, tak se v předvýběru u bankovního účtu zobrazí červeně podbarvená hláška „Riziková platba - neregistrovaný účet“.
 • V případě, že je bankovní účet na stránkách FS SR označen jako nespolehlivý, tak se v předvýběru u bankovního účtu zobrazí červeně podbarvená hláška „Riziková platba - nespolehlivý bankovní účet!“.

Ověření účtů v číselníku *3000 Klienti

Ověřování bankovních účtů v číselníku klientů probíhá přes výběr šipky u tlačítka Rejstříky a výběr jedné z následujících akcí:

1. DPH spolehlivost - prověřit

 • Ověřuje se aktuálně označený klient
 • Kontrola probíhá stejně jako při spuštění z aplikace *1013 - Předvýběry příkazů (viz. výše)

2. DPH spolehlivost - zobrazit informace

 • Ověřuje se aktuálně označený klient
 • V okně Spolehlivé bankovní účty se zobrazí všechny registrované účty na FS SR
 • Ve sloupci Nespolehlivý účet může být zobrazena hodnota:
  • Ne - účet je spolehlivý (registrovaný)
  • Ano - účet je nespolehlivý (neregistrovaný)
 • Ve sloupci Účet ve WF vidíte, jestli jsou registrované účty uložené ve WF


3. DPH spolehlivost - ručně

 • Volba této možnosti vás přesměruje na stránky FS SR
 • Ručně si ověříte bankovní účty plátce DPH - klient se filtruje podle DIČ plátce (IČ DPH)

4. DPH spolehlivost - prověřit všechny

 • Kontrola se spustí pro množinu klientů zobrazených v levém seznamu číselníku klientů

Klienti s ověřenými účty v číselníku *3000 Klienti

U prověřeného klienta se ukládají tyto údaje:

 • Na záložce Pobočka se vyplní datum Ověření spolehlivosti plátce
  • Klient se dohledal v rejstříku plátců DPH na stránkách FS SR
  • Doplňuje se datum provedení kontroly
 • Na záložce Bankovní účty se u jednotlivých účtů doplní Dat. zveřejnění spolehlivosti
  • Protože stránky FS SR neregistrují skutečné datum zveřejnění, tak se u registrovaných bankovních účtů doplní datum provedení kontroly
  • Datum se nedoplní u bankovních účtů, které nejsou registrovány na stránkách FS SR


Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    14.10.2022    | Článek:    3133    |     www.WinFAS.cz