Kreditní informace - CRIBIS

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klienti


 

Postup popisuje propojení a nastavení IS WinFAS se systémem CRIBIS. Níže zmíněné možnosti najdete v aplikaci *3000 Klienti.

1) Cribis Hyperlinks

Otevření internetové stránky Cribis se zobrazením požadovaného klienta (nutný certifikát).

 • Cribis Short Report – u označeného klienta
 • Cribis Flexi Report – u označeného klienta
 • Cribis Diagram vazeb – u označeného klienta
 • Cribis ručně – pouze přihlášení a následné ruční hledání...

2) WS Cribis – datové služby

 • Stáhnout bonitu klienta (GetGlobalMicroReport) – u označeného klienta – v základní verzi konektor stahuje Semafor Cribis a Index Cribis.
  Zobrazuje se ve sloupci Bonita
  • Semafor (červená, oranžová, zelená)
  • Index (počet hvězdiček)
  • Pravděpodobnost bankrotu
  • Volná krátkodobá úvěrová kapacita  - vyjadřuje schopnost splácet krátkodobé úvěry, po odečtení již čerpaných krátkodobých úvěrů (tj. vyjadřuje potenciál pro nárůst dalších krátkodobých závazků)
  • Hlavní ekonomická činnost
  • Skupinový semafor – semafor celé ekonomicky spjaté skupiny – podle něj se podbarvuje sloupeček Holdingový ID a také se zobrazuje v tooltipu na tomto údaji. Sloupec Bonita je tak podbarven firemním semaforem a sloupec Holdingový ID je podbarven skupinovým semaforem.
  • Semafor a Index se zobrazují také ve všech pohledech do číselníku klientů v dalších aplikacích (pohledávky, závazky, obchodník,…). • WS Cribis – portfolio – automatické stažení změn a bonity
  Bude spouštěno dle nastavení, např. každé ráno, jednou týdně apod. Při stažení změn dojde také k automatickému stažení bonity u změněných klientů.
 • WS Cribis – portfolio – zobrazit změny (následně stáhnout bonitu) - ruční spuštění
  Zvolte datum, od kterého chcete změny stahovat. Nabízí se datum posledního prověření změn, při kterém došlo zároveň k následnému stažení bonity u všech změněných klientů.


  Zobrazí se změny podané službou WS Cribis od daného data.
  Následuje možnost u změněných klientů hned stáhnout aktuální bonitu (semafor, index). Škrtátkem lze označit/odznačit klienty, kteří se mají stáhnout.
  Tlačítkem OK dojde k jejich postupnému stažení, tlačítkem Storno k zavření okna bez stažení bonity.
  Pokud žádného klienta nevyřadíte ze stažení (neodškrtnete), uloží se datum stažení. Při příštím spuštění zobrazení změn v portfoliu se toto datum nabídne (v okně výše).

 • WS Cribis – portfolio – spravovat    stažení aktuálního portfolia (GetPortfolio). Zobrazí se všichni klienti uložení ve WinFASu s příznakem, zda klient je, či není v portfoliu, včetně data posledního zařazení do portfolia.
  Možnost přidat klienta do portfolia (zaškrtnout), vyřadit klienta z portfolia (odškrtnout).
  Tlačítkem OK se případné změny v portfoliu odesílají na WS Cribis (AddIcToPortfolio, RemoveIcFromPortfolio), Tlačítkem Storno se okno zavře bez provedení změn:

 • WS Cribis – uživatelský účet (čerpání limitů)   zobrazení zaregistrovaných služeb Cribis, jejich platností a volného a použitého kreditu (limitů u jednotlivých služeb).

3) Prověření pomocí Cribis Hyperlinks a WS Cribis

Stáhnout bonitu klienta (viz výše) lze také vyvolat z každé aplikace kde je zobrazen klient pomocí kontextového menu Adresa klienta.

4) Nastavení

Provádí v aplikaci Zdroje kreditních informací (*1201).
Podrobný popis nastavení naleznete v návodu +2100

Zde je také možnost zobrazení uživatelského účtu (čerpání limitů služeb) tlačítkem Účet zdroje.

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    13.11.2020    | Článek:    2312    |     www.WinFAS.cz