Kreditní informace - ověřování spolehlivosti

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klienti


 

Funkčnost Kreditní informace vám umožňuje přímo z WinFASu ověřit spolehlivosti obchodních partnerů a to jak z volně dostupných zdrojů tak i z placených portálů třetích stran. Rozsah poskytnutých informací je zavislý na zvoleném zdroji. Některé zdroje vyžadují před prvním použtím provést jejich nastavení, jiné fungují ihned. V následujícím příspěvku se dočtete jak kreditní ifnormace využívat, jak si nastavit zdroje a provádět jejich aktualizace.

Semafor

U výběru klienta z číselníku při pořizování dokladů se zobrazuje barevný semafor (zelená, oranžová, červená), který reflektuje zdraví dané společnosti. Barevné rozlišení je vidět také přéímo v editaci v číselníku *3000 Klienti. Semafor vyžaduje nastavení číselníku - popsáno v návodu +2100


Přehled kreditních informací klienta

V aplikaci *210 Obchodník je možné na šabloně zapnout, aby se po výběru klienta provedlo jeho automatické prověření podle dostupných zdrojů kreditních informací. Bez nutnosti nastavování se vám ukáže celková částka neuhrazených faktur a odkaz na insolvenční rejstřík (nastavení ostatních zdrojů kreditních infomrací popsáno v návod +2100). Výběrem požadovaného zdroje a klepnutím na tlačítko Detail si můžete zobrazit podrobnější informace přímo z daného rejstříku/sestavy.


Aktivování automatického spouštění převodu nastavíte v šabloně hlavičky faktury, záložka Speciality, zaškrtnout Hlídat neplatiče. Při příštím použití šablony se kreditní informace objeví automaticky ihned po výběru klienta.

Ruční vyvolání detailních kreditních informací

V číselníku *3000 Klienti je možné pro vybraného klienta vyvolat detailní pohled do jednotlivých rejstříků, ze kterých WinFAS čerpá informace. Podorbnost jednotlivých záznamů se může lišit podle toho, zda u služeb třetích stran používáte jejich placenou nebo neplacenou verzi.

Informace zobrazíte v číselníku *3000 klepnutím na černou šipku vedla tlačítka Kreditní informace. Nabízené možnosti se liší podle klienta, na kterém se necházíte a podle nastavených zdrojů návod +2100). Většina zdrojů vyžaduje vyplěné IČO a DIČ.


 

 

 

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    26.05.2017    | Článek:    2094    |     www.WinFAS.cz