Možnosti přenosu

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob | Konektor pro e-shop


 

Pomocí záložky Možnosti přenosu lze uživatelsky nastavit parametr pro přenos nebo odeslání exportního xml souboru v případě chyby v konektoru.

  

Možnosti nastavení přenosu:

 

 • opakovat export v případě chyby spojení

  • zajistí další odeslání exportního xml souboru s daty na e-shop v případě zjištění chyby v konektoru
  • zjištěná chyba se zobrazí na záložce Logy
  • opětovné odeslání výstupního xml souboru proběhne pouze jednou

  Upozornění

  V případě, kdy webová část nezpracuje xml soubor s daty a i přes to odešle validní odpověď, konektor takovou situaci 
  nedokáže určit jako chybovou a opětovný export nespustí.

 

 • odesílat výstupní soubor na e-mail

  • zajistí odeslání exportního xml souboru s daty na uvedený e-mail nebo e-maily, které se při zápisu do příslušného pole oddělí středníkem
  • další parametr určuje, zda se má odeslání provést vždy nebo pouze v případě chyby zjištěné konektorem
  • zjištěná chyba se zobrazí na záložce Logy
 • odesílat výstupní soubor na FTP

  • zajistí další odeslání exportního xml souboru s daty do složky na FTP server
  • nastavení FTP serveru je uvedeno záložce FTP připojení
  • další parametr určuje, zda se má odeslání provést vždy nebo pouze v případě chyby zjištěné konektorem
  • zjištěná chyba se zobrazí na záložce Logy e-shopu
Autor:    SYNKOVÁ Jana    | Posl.změna:    21.01.2021    | Článek:    2861    |     www.WinFAS.cz