Kurzovní lístek

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul | Účetní modul Cizí měna - rozcestník


 

Číselník kurzovních lístků *8057 slouží k pořízení, stažení a správě kurzů cizích měn. Kurzy lze stahovat z České národní banky i Slovenské národní banky (dle nastavení firemní věty).

Více o práci s cizími měnami najdete v návodu +1009 nebo v rozcestníku Cizí měna +1934.

Postup stažení kurzovního lístku/přidání nového kurzu

 • Spusťte aplikaci *8057 - Kurzovní lístek
 • Ze seznamu vlevo vyberte měnu, pro kterou chcete kurz stáhnout/vytvořit. 
 • Tlačítkem Přidej můžete zapsat nový kurz ručně
 • Tlačítkem Internet načtete kurzy z ČNB, příp. NBS (i za minulé měsíce)
  • Otevře se okno Import kurzů 
  • Zde si prosím zkontrolujte správnost parametrů - typ a druh kurzu, kód měny, ad.


 • Pokud nenačítáte kurzy automaticky, musíte je vždy ručně načíst v této aplikaci

Platnosti kurzů:

 • Denní kurz platí do 14:00 následujícího dne
 • Pevný kurz platí do doby, než zadáte novější pevný kurz

 

Automatické stažení kurzovního lístku

Kurzy lze také z internetu stáhnout automaticky za použití parametru /akce:stahni při spuštění aplikace *8057 - Kurzovní lístek. Parametr zohlední dříve nastavené parametry a stažené kurzy. Automatického stažení lze využít při ručním volání aplikace, přes oblíbenou ikonu (Spustit > Param.) a také při automatickém spouštění aplikace přes Plánovač úloh ve Windows.

Automatické spouštění pomocí plánovače úloh Windows

 • Vyžaduje znalosti a oprávnění správce počítače / správce sítě.
 • Prosím kontaktujte svého správce nebo pověřte oprávněnou osobu.
 • Základem je vytvoření .bat souboru s příkazem pro spuštění.
 • Cestu upravte podle skutečného umístění adresáře s WinFASem.
 • Pokud již .bat soubor pro WinFAS máte (např. automatické archivace), stačí jej rozšířit. 

Definice .bat souboru:

set path=%path%;c:\program files (x86)\ok\pbrun
c:
cd "c:\program files (x86)\ok\winfas\exepbd"

rem spuštění automatického stažení kurzovního lístku
c8057.exe /akce:stahni /login:jmeno,heslo /fasfirma:kod_databaze

 

Autor:    Ing. KONDRÁTOVÁ Alena    | Posl.změna:    06.06.2024    | Článek:    3105    |     www.WinFAS.cz