Oprava dokladu ve schvalování

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Procesní řízení 


 

Úpravy dokladů se řídí nastavením zámků u jednotlivých stavů.

Upozornění! Práva určují kdo může jednotlivé zámky spravovat a je jen na Vás, koho do úprav pustíte a kdo bude schopný ovlivňovat zámky, atd.

Nastavení systémových zámků

Postup nastavení uveden na př. schvalovacího procesu pro závazky. V jiných modulech se mohou systémové zámky lišit, avšak postup zůstává stejný. 

  • Spusťte apl. *6401 - Definice schval. procesů 
  • Ze seznamu vlevo vyberte schvalovací proces a stiskněte Uprav > Proces, stavy a akce
  • Otevře se okno Úprava schvalovacího schématu, stavů a zámků
  • Zkontrolujte defaultní nastavení zámku (Default zámky: Povoleny/Zakázány)
  • Vyberte stav, pro který chcete úpravu povolit
  • Pomocí zaškrtávátka povolte úpravu údajů (př. defaultně jsou všechny akce zakázané, ale v počátečním stavu, kdy je doklad zapsaný, je povoleno doklad smazat = stornovat, upravit i změnit tabulku DPH)


  • Upozornění! Úprava je společná pro všechny údaje i uživatele, tedy pokud zámek deaktivuji znamená to, že kdokoliv bude moct upravit cokoliv, a naopak. 

 

Opravy DUZP a dokladu protistrany s ohledem na kontroní hlášení

  • MUSÍ být aktivní systémový zámek Uprav DPH (povolení změny údajů)
  • Pokud JE doklad odeslaný v KH, tak úprava DPH nemá! vliv na přepočet tab. DPH.
  • Pokud doklad NENÍ odeslaný, přepočítá se změnou DUZP i tabulka DPH.

 

 

Autor:    Ing. BRATRÁNKOVÁ Alena    | Posl.změna:    17.03.2022    | Článek:    3110    |     www.WinFAS.cz