Nastavení šablony pro párování zápisů

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Podatelna |


Nabízení zápisů z podatelny je ovlivněno parametrickým KUKem. Jeho nastavení najdete v pořízovací šabloně na záložce KUKy - Podatelna (stejné v *1001 i *1003). 

Parametry:

  • Typ příslušnosti a příslušnost - dle typu dokladu (závazek, pohledávka, ...)
  • Kniha - omezení dle účetní knihy (pokud není zaškrtnuta možnost "Zobrazit i doklady bez uvedené knihy", zobrazí se strikně pouze doklady z podatelny, na kterých je uvedená daná kniha)
  • Datum od/do - kontroluje Datum pořízení zápisu v podatelně
  • Schvalování - filtruje doklady s vazbou na schvalovací proces
  • Dále můžete filtrovat i sle konkrétních stavů a podmnožin stavů
  • Defaultně je nastavený filtr na zámek "k předání do modulu" (nastavujete v *6401 - Definice schval. procesů)


Autor:    Ing. BRATRÁNKOVÁ Alena    | Posl.změna:    30.03.2022    | Článek:    3122    |     www.WinFAS.cz