ROZKLÍČOVÁNÍ

 

1.    Podmnožiny:

Základem pro automatické rozklíčování jsou podmnožiny.

Jedná se o tyto podmnožiny:

  • *101 - podmnožiny účtů
  • *105 - podmnožiny klíčů
  • *118 - podmnožiny naturálních ukazatelů.
  • *153 - podmnožiny zakázek
       Některé z nich mohou být prázdné, protože na rozklíčování nemají vliv či pro ně nemáte náplň.

2.    *190 - Číselník PUDů  (Podmnožina Účetních Dat)

= souhrnná podmnožina, která přesně vymezuje oblast dat, které se rozklíčování týká.

(grupen podmnožina všech čtyřech výše uvedených podmnožin).

PUDy jsou různého obecného významu, dle toho, pro jaký typ rozklíčování budou použity:

ROZHOZENÍ, PŘEHOZENÍ, ROZKLÍČOVÁNÍ (viz dále): jeden PUD ODKUD a druhý PUD KAM PŘIHOZENÍ (viz. dále): jen jeden PUD KDE.

Poznámka: v této aplikaci je výhodné si hned kontrolovat či doplňovat jednotlivé podmnožiny. Slouží k tomu žlutá ikonka za každou podmnožinou.

3.    *122 - Číselník  NUDů  (Načtení Účetních Dat) způsob načtení dat

Číselník určuje, jakým způsobem se data načtou - např. jen ze které strany účtů. Dále je zde možnost přepočtu pevným koeficientem (procentem) z načtených dat a další speciality úprav základen.

Data vybraná podle těchto nastavených pravidel se dají zobrazit v IQ .

4.    *123 - Číselník AKTů  (Automatická Kalkulační Tvorba) určení typu rozklíčování

Pro konkrétní způsob načtení dat NUDu (c0122) se určí typ rozklíčování. 

Program umožňuje tyto typy rozklíčování:

·         ROZHOZENÍ - příklad rozpuštění režií (nový účetní zápis na určené klíče)

·         PŘEHOZENÍ - přeúčtování na jiné klíče např. hnojení (stejné účtování na jiné klíče)

·         ROZKLÍČOVÁNÍ - doplnění chybějícího zaklíčování

·         PŘIHOZENÍ - příklad výpočet nedokončené výroby (nový účetní zápis na stejných klíčích)

 

Dále se zde určí pro vytvářené věty, kde to připadá v úvahu :

-          souvztažnost, která se má do vytvořené věty doplnit

-          kombinace klíčů, pokud se má provést vytvořená věta na konkrétní klíč

-          zakázka, pokud se má vytvořená věta zapsat na konkrétní zakázku

Údaj pořadí určuje, v jakém pořadí se mají jednotlivé typy zpracovat. Tímto pořadím lze např. určit rozpouštění  režií odspoda (tj. nejprve výrobní střediska a až na konec správní střediska).

Je zde tlačítko Výpočet - lze zde si vyzkoušet jak proběhne výpočet. Je k dispozici podrobný protokol výpočtu ke kontrole.

5.    *1023 - Automatické rozpouštění  s přenosem do účetnictví

V této aplikaci  se provádí výpočet s vytvořením vět do účetnictví. Nutné zadat správné období zpracování dat. Datum OD nezadáváte, týká se speciálních výpočtů.

 

6.    Ukončení výpočtu

V aplikaci *123 je tlačítko Dok.klíčů, kde se zadává datum ukončení výpočtu rozklíčování pro jednotlivé kombinace klíčů.

      

Tabulka automatického rozpouštění ZDE .

Autor:    Ing. DUŠEK Jiří    | Posl.změna:    08.06.2011    | Článek:    1141    |     www.WinFAS.cz