Nastavení automatické věty - hrubé mzdy

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

V pořízení mezd lze využít i automatický výpočet hrubých mezd jako je např. přípočet za auto, osobní ohodnocení, odměna členům statutárních orgánů, měsíční mzda,... Jedná se o pravidelně opakující se položky ve stejné výši.
Takto nastavené mzdové složky se spočítají při spuštění výpočtu čistých mezd v apl. *7000. Druh mzdy bude mít příznak AC 0570, AC 1500, AC 4110. Hodnoty nelze opravit v pořízení mezd, ale v aut. větě.

Nastavení vět lze provést v apl. *7011, tl. Aut. hrubé nebo v apl. *7039

1) přípočet za auto
- spusťte apl. *7011, označte zaměstnancem t. UPRAV
- tl. Aut. hrubé
- tl. Přidej 1 zadáte druh mzdy, který se má tvořit; tl. Přidej 2 nastavíte hodnoty pro výpočet

2) osobní ohodnocení (prémie)
a) osobní ohodnocení se bude počítat podle odpracovaných dníPo nastavení aut. věty zadejte ještě sazbu, v tomto případě 0022-01 měsíční sazba osob.ohodnocení b) nastavení prémie měsíční s pevnou částkou, bez krácení podle odpracovaných dní3) výpočet měsíční mzdy
U zaměstnance s takto nastavenou aut. hrubou větou  budete pořizovat nepřítomnosti v *7037, dovolené, odměny, příplatky,... Měsíční mzda se spočítá sama, podle chybějících dní.4) odměna členům statutárním orgánů

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    28.07.2011    | Článek:    1153    |     www.WinFAS.cz