Předání dat v elektronické podobě finančnímu úřadu

 • Povinnost na požádání předata data v elektronické podobě vychází především z daňového řádu §81/2.
  (Výzva k předložení účetních záznamů na technických nosičích dat a k jejich zapůjčení mimo prostory kontrolovaného subjetku.)
 • Ve WinFASu je řešeno exportem dat z IQ sestav do tabulek excelu.

I. Proveďte import šablon do IQ sestav

 • Pro potřeby kontrol jsme pro Vás připravili šablony do následujících IQ sestav
  • IQ saldokonto
  • IQ účetní data
  • IQ deník zásob
 • Spuťte požadovanou IQ sestavu a proveďte import šablony z internetu podle návodu
  http://www.winfas.cz/index.php?clanek=482
 • Šablony pro import mají vždy informaci že jde o šablonu "... pro FU"

II. Proveďte export dat

 • Spusťte požadovanou IQ sestavu
 • Vyberte si šablonu importovanou v kroku I. tohoto návodu
 • V IQ sestavě zdajete v případě potřeby správné období od - do
 • Stiskěnte tlačítko Data
 • V okně opisu dat klepněte nahoře na menu Prezentace / Export
 • V okně Exportu dat stiskněte tlačítko Export
 • Vyberte kam má být soubor uložen a vbýstižně jej pojmenujte
 • Uložíte stiskem tlačítka Uložit

III. Soubor(y) předejte pracovníků FU

 • Probíhá mimo WinFAS a je závislé na vaší domluvě s pracovníky FÚ
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    02.01.2012    | Článek:    1199    |     www.WinFAS.cz