Chybové hlášky ve spojovácích

 

Chyba - spojovák se neuloží

 

 Hláška: Chybí zaklíčování - v *8010 je vyžadováno
 Problém:    V číselníku *8010 je nastaveno povinné klíčování, ale u dokladu klíče chybí.
 Řešení: V číselníku *8010 záložka Obecné  (obrázek - bod 1.)
 Hláška: Chybí zakázka - v *8010 je vyžadováno
 Problém:    V číselníku *8010 je nastavena povinná zakázka, ale u dokladu není vyplněna.
 Řešení: V číselníku *8010 záložka Obecné (obrázek - bod 2.)
 Hláška: V *8010 není povolena tvorba NU
 Problém:    V číselníku *8010 není povolena tvorba naturálních ukazatelů, ale u dokladu jsou vyžadovány.
 Řešení: V číselníku *8010 záložka Obecné (obrázek - bod 3.)
 Hláška: Chybí položka - v *8010 je vyžadováno
 Problém:    V číselníku *8010 je nastavena povinná položka, ale u dokladu není vyplněna.
 Řešení: V číselníku *8010 záložka Parametry (obrázek - bod 4.)
 Hláška: Chybí párovací smybol základní / modulový / obecný - v *8010 je vyžadováno
 Problém:    V číselníku *8010 je nastaven párovací symbol jako povinný, ale u dokladu není vyplněn.
 Řešení:

V číselníku *8010 záložka Parametry (obrázek - bod 5.)

 Hláška: V *1023 - účet pro automatické vstupy
 Problém:    V číselníku *8010 je nastaven párovací symbol jako povinný, ale u dokladu není vyplněn.
 Řešení:

V číselníku *8010 záložka Doplňkové údaje (obrázek - bod 6.)

 

 


  

Chyba - spojovák se uloží, ale některé hodnoty budou odstraněny

 Hláška: V *8010 není povoleno použití klíčů
 Problém:    V číselníku *8010 je nastaveno zakázané klíčování, ale u dokladu jsou klíče zapsány.
 Řešení: V číselníku *8010 záložka Obecné (obrázek - bod 1.)
 Hláška: V *8010 není povoleno použití zakázky
 Problém:    V číselníku *8010 je zakázáno použití zakázek, ale u dokladu jsou zapsány.
 Řešení: V číselníku *8010 záložka Obecné (obrázek - bod 2.)
 Hláška: V *8010 není povoleno použití položky
 Problém:    V číselníku *8010 je nastaveno zakázané klíčování, ale u dokladu jsou klíče zapsány.
 Řešení: V číselníku *8010 záložka Parametry (obrázek - bod 4.)
 Hláška: V *8096 není zadaný NU
 Problém:    Data spojováku obsahují naturální ukazatel a v číselníku *8096 není pro daný účet nastaven naturální ukazatel (NU) i když v číselníku *8010 je zapnuta tvorba naturálních ukazatelů.
 Řešení: Spusťte číselník *8096, v levé části okna vyberte účet a v pravé stiskněte tlačítko Přidej.
Doplňte požadovanou jednotku naturálního ukazatele.
Autor:    DiS. ZEMENOVÁ Zuzana    | Posl.změna:    23.04.2012    | Článek:    1216    |     www.WinFAS.cz