Rozpouštění přeúčtováním (např. hnojení)

Teorie (metodika)

 •  Tento težim umožňuje „rozpouštět“ zvolený výkon speciálním způsobem odlišným např. od rozpouštění režií. Jedná se především o výkon honjení.
 • Rozpouštění probíhá tak, že se všechny účty na daném výkonu „odúčtují“ na opačnou stranu. Tím má každý účet na tomto zvoleném výkonu nulový zůstatek. Toto odúčtování je přesměrováno na zadané výkony.
 • Základnou pro rozpouštění jsou nejčastěji hektary. Pro jednotlivé skupiny plodin se používají koeficienty základny, jejichž určování většinou vychází z dlouholeté metodiky Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky:
    Koeficient
   Louky
   0,5000
   Mák
   0,0001
   Okopaniny, kukuřice 2,0000
   Ostatní plodiny
   1,0000

 • Při rozpouštění hnojení  tak vznikají souvztažnosti kde jde stejný účet proti stejnému účtu např. 521100/521100 lišící se tím, že na MD je výkony plodiny a na DAL je výkon hnojení .
 • Příklad:
  CO rozpustit (PUD)
   Účet Výkon
  MD
   DAL
   521 100
   Hnojení 2.000,- 
   613 140
   50.000,- 
     52.000,-
   
  KAM rozpustit (PUD)

   HektaryKoeficient Základna
   Obiloviny
   400 1,0= 400,-
   Okopaniny 300 2,0= 600,-
      1.000,-
  Výpočet
  Účet
  MDDAL
   Výkon
   VýpočetKč  
   VýkonyKč  
   521 100
   Obiloviny
   (2.000 / 1.000) x 400 800,-  
   Hnojení800,-  
   Okopaniny (2.000 / 1.000) x 600 1.200,-  
  1.200,-  
  613 140
   Obiloviny
   (50.000 / 1.000) x 400 20.000,-  
   Hnojení20.000,-  
   Okopaniny
   (50.000 / 1.000) x 60030.000,-  
  30.000,-   
  Výsledek rozpouštění výkonu hnojení:  
  Účet
  MDDAL
   521 100
  2.000,-
  2.000,-
   613 140
  50.000,-
  50.000,-
   VH =  
                          0  

Nastavení

Podmnožiny

 • *101 Podmnožina účtů
  • Vytvořte jednu podnožinu se všemi výsledkovými účty.
 • *105 Podmnožina kombinací klíčů
  • Vytvořte podmnožinu pro klíče, které se budou rozpouštět (např. výkon 292 hnojení).
  • Vytvořte podmnožiny, na které se tento výkon má rozpouštět (vytvořte tolik podmnožin, kolik používáte koeficientů) a přiřaďte do nich klíče.
 • *118 Podmnožina naturálních ukazatelů
  • Vytvořte jednu podmnožinu s měrnou jednotkou, podle které budete rozpouštět (hektary)
 • *153 Podmnožina zakázek
  • Vytvořte prázdnou podmnožinu (většinou je již přednastavena a nemusíte ji vytvářet).

Číselníky pro automatické rozpouštění hnojení

 • Číselník *190 PUD (Podmnožiny Účetních Dat)
  • Zde zadáte, která data se budou načítat.
  • Vytvořte větu CO budete rozpouštět (např. výkon 292).
  • Dále věty KAM se bude rozpouštět (tj. vznikne tolik vět, kolik budete používat koeficientů)


 • Číselník *122 NUD (Načtení Účetních Dat)
  • Zde zadáte způsob načtení dat uvedených v číselníku PUD (např. strany účtů).
  • Pro rozpouštění hnojení vytvořte tolik vět, kolik vět máte v číselníku PUD.
   (tj. vznikne samostatná věta pro to CO rozpouštět a příslušný počet vět KAM se bude rozpouštět)
  • V tomto případě (hnojení) zadávejte Strany účtů MD- DAL.

 • Číselník *123 AKT (Automatická Kalkulační Tvorba) 
  • Zde založte novou větu, kde zadáte vztah CO se rozpouští a KAM.
   • Název = "AKT HNOJENÍ-xxx-xxx" kde místo uvádějte klíče středisko výkon (viz. obrázek)
   • Typ AKTu = vyberte Přehození (hn - hnojení)
   • Pořadí = 101
   • VSTUP (NUD) = vyberte CO se rozpouští (z číselníku *122 NUD)
   • VÝSTUP = zde nesmíte u hnojení nic zadat
   • Tlačítkem Přidej 2 zadáte KAM se bude rozpouštět a příslušný koeficient (z číselníku *123 NUD)


Předání do účetnictví

 • Spusťte aplikaci *1023 Automatické rozpouštění 
 • Pokud nemáte nastavenou aplikační šablonu a šablonu pořízení, pak proveďte jejich import dle návodu:
 • Vyberte šablonu hnojení
 • Stiskněte tlačítko Přidej
 • V okně parametrů zadejte v pravo nahoře datum zpracování a potvrdte OK.
 • Pokud Vám v číselníku souvztažností nějaká souvztažnost chybí, objeví se okno kontrolní sestavy se seznamem těchto souvztažností. Pokud stiskněte tlačítko OK, souvztažnosti se automaticky doplní do číselníku.
 • O úspěšném dokončení rozpouštění budete informováni hláškou na okně.

Kontrola rozpuštění hnojení

 • Spusťte si sestavu IQ - účetní data zaklíčovaná.
 • Vyberte šablonu výsledovky.
 • V okně parametrů nahoře zadejte zelený údaj Datum do = ke kterému dni bylo rozpuštěno.
 • Dole (žluté) zadejte výkon hnojení od - do (např. 292).
 • Stiskněte tlačítko Sestava.
 • Výsledek musí být 0.
 • Pokudje výsledek <> 0, zkontrolujte si zadané podmnožiny pro rozpouštění (především *101 Podmnožina účtů).
Autor:    Ing. DUŠEK Jiří    | Posl.změna:    27.06.2012    | Článek:    1226    |     www.WinFAS.cz