Rozpouštění přeúčtováním (např. hnojení)

Teorie (metodika)

 •  Tento režim umožňuje „rozpouštět“ zvolený výkon speciálním způsobem odlišným např. od rozpouštění režií. Jedná se především o výkon hnojení.
 • Rozpouštění probíhá tak, že se všechny účty na daném výkonu „odúčtují“ na opačnou stranu. Tím má každý účet na tomto zvoleném výkonu nulový zůstatek. Toto odúčtování je přesměrováno na zadané výkony.
 • Základnou pro rozpouštění jsou nejčastěji hektary. Pro jednotlivé skupiny plodin se používají koeficienty základny, jejichž určování většinou vychází z dlouholeté metodiky Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky:
     Koeficient
   Louky  0,5000
   Mák  0,0001
   Okopaniny, kukuřice  2,0000
   Ostatní plodiny  1,0000
 • Při rozpouštění hnojení  tak vznikají souvztažnosti kde jde stejný účet proti stejnému účtu např. 521100/521100 lišící se tím, že na MD je výkony plodiny a na DAL je výkon hnojení .
 • Příklad:
  CO rozpustit (PUD)
   Účet  Výkon
  MD
   DAL
   521 100  Hnojení  2.000,-  
   613 140  50.000,-  
       52.000,-  
  KAM rozpustit (PUD)
     Hektary Koeficient Základna
   Obiloviny  400  1,0 = 400,-
   Okopaniny  300  2,0 = 600,-
         1.000,-
  Výpočet
  Účet
  MD DAL
   Výkon
   Výpočet Kč  
   Výkony Kč  
   521 100  Obiloviny  (2.000 / 1.000) x 400 800,-    Hnojení 800,-  
   Okopaniny  (2.000 / 1.000) x 600 1.200,-   1.200,-  
  613 140  Obiloviny  (50.000 / 1.000) x 400 20.000,-    Hnojení 20.000,-  
   Okopaniny  (50.000 / 1.000) x 600 30.000,-   30.000,-   
  Výsledek rozpouštění výkonu hnojení:  
  Účet
  MD DAL
   521 100 2.000,- 2.000,-
   613 140 50.000,- 50.000,-
   VH =  
                          0  

Nastavení

Podmnožiny

 • *101 Podmnožina účtů
  • Vytvořte jednu podnožinu se všemi výsledkovými účty.
 • *105 Podmnožina kombinací klíčů
  • Vytvořte podmnožinu pro klíče, které se budou rozpouštět (např. výkon 292 hnojení).
  • Vytvořte podmnožiny, na které se tento výkon má rozpouštět (vytvořte tolik podmnožin, kolik používáte koeficientů) a přiřaďte do nich klíče.
 • *118 Podmnožina naturálních ukazatelů
  • Vytvořte jednu podmnožinu s měrnou jednotkou, podle které budete rozpouštět (hektary)
 • *153 Podmnožina zakázek
  • Vytvořte prázdnou podmnožinu (většinou je již přednastavena a nemusíte ji vytvářet).

Číselníky pro automatické rozpouštění hnojení

 • Číselník *190 PUD (Podmnožiny Účetních Dat)
  • Zde zadáte, která data se budou načítat.
  • Vytvořte větu CO budete rozpouštět (např. výkon 292).
  • Dále věty KAM se bude rozpouštět (tj. vznikne tolik vět, kolik budete používat koeficientů)

 • Číselník *122 NUD (Načtení Účetních Dat)
  • Zde zadáte způsob načtení dat uvedených v číselníku PUD (např. strany účtů).
  • Pro rozpouštění hnojení vytvořte tolik vět, kolik vět máte v číselníku PUD.
   (tj. vznikne samostatná věta pro to CO rozpouštět a příslušný počet vět KAM se bude rozpouštět)
  • V tomto případě (hnojení) zadávejte Strany účtů MD- DAL.
 • Číselník *123 AKT (Automatická Kalkulační Tvorba) 
  • Zde založte novou větu, kde zadáte vztah CO se rozpouští a KAM.
   • Název = "AKT HNOJENÍ-xxx-xxx" kde místo uvádějte klíče středisko výkon (viz. obrázek)
   • Typ AKTu = vyberte Přehození (hn - hnojení)
   • Pořadí = 101
   • VSTUP (NUD) = vyberte CO se rozpouští (z číselníku *122 NUD)
   • VÝSTUP = zde nesmíte u hnojení nic zadat
   • Tlačítkem Přidej 2 zadáte KAM se bude rozpouštět a příslušný koeficient (z číselníku *123 NUD)

Předání do účetnictví

 • Spusťte aplikaci *1023 Automatické rozpouštění 
 • Pokud nemáte nastavenou aplikační šablonu a šablonu pořízení, pak proveďte jejich import dle návodu:
 • Vyberte šablonu hnojení
 • Stiskněte tlačítko Přidej
 • V okně parametrů zadejte vpravo nahoře datum zpracování a potvrďte OK.
 • Pokud Vám v číselníku souvztažností nějaká souvztažnost chybí, objeví se okno kontrolní sestavy se seznamem těchto souvztažností. Pokud stiskněte tlačítko OK, souvztažnosti se automaticky doplní do číselníku.
 • O úspěšném dokončení rozpouštění budete informováni hláškou na okně.

Kontrola rozpuštění hnojení

 • Spusťte si sestavu IQ - účetní data zaklíčovaná.
 • Vyberte šablonu výsledovky.
 • V okně parametrů nahoře zadejte zelený údaj Datum do = ke kterému dni bylo rozpuštěno.
 • Dole (žluté) zadejte výkon hnojení od - do (např. 292).
 • Stiskněte tlačítko Sestava.
 • Výsledek musí být 0.
 • Pokud je výsledek <> 0, zkontrolujte si zadané podmnožiny pro rozpouštění (především *101 Podmnožina účtů).
Autor:    Ing. DUŠEK Jiří    | Posl.změna:    27.06.2012    | Článek:    1226    |     www.WinFAS.cz