Metodika

 • Výkony pomocných činností by měli na konci účetního období vykazovat přibližně nulový výsledek.
  • Plusový výsledek by mohl být v případě značného podílu tržeb z realizace.
  • Minusový výsledek by mohl být v případě značných mimořádných nákladů.
 • každé firmě se složitější výrobou se vyskytují výkony pomocných činností, které slouží pro výrobkové výkony. Vnitropodnikovým zúčtováním se postupně tyto náklady dle vykonané práce účtují do nákladů na jednotlivé výkony za použití určených vnitropodnikových sazeb. Tyto jen přibližně kopírují očekávané skutečné náklady za celé účetní období.
 • U zemědělských firem se jedná tradičně především o tyto výkony pomocných činností:
  • 850 – dílenská činnost    účtování 88xxxx / 98xxxx
  • 855 – stavební činnost    účtování 89xxxx / 99xxxx
  • 860 – nákladní auta        účtování 87xxxx / 97xxxx
  • 890 – traktory                    účtování 83xxxx / 93xxxx   
  • 891 – obilní kombajny    účtování 84xxxx / 94xxxx
  • 892 – samochodné stroje    účtování 85xxxx / 95xxxx
  • 893 – těžké mechanismy    účtování 86xxxx / 96xxxx
 • Určení rozvrhové základny:
  • Základnou jsou nákladové účty příslušného výkonu – např.
   • 890 traktory             - účet 83xxxxx
  • Tj. dorozpuštění kopíruje vnitropodnikové účtování pomocných činností tak jak bylo předáno z výroby. Předpokládá se, že pomocné činnosti, které byly již z výroby proúčtovány, jsou správně z hlediska směrování a úplnosti. Jen výše vnitropodnikové sazby neodpovídá skutečným nákladům v daném roce. Proto se dorovnává částka vnitropodniku. Může se jednat i o případ, že vnitro sazba byla určena vyšší než jsou náklady. Pak dojde k ponížení při dorozpuštění.
 •  
    Výkony 
  Účet   102 žito    
    105 oves   
  890 traktory
   
  83000030
   50  
  930000  80
   
   ......    
  náklady
  nemá vliv
  nemá vliv
   120 
   VH nemá vliv  nemá vliv  -40  tj. toto zbývá dorozpustit 40
     40/(30+50)=0,5
     na jednotku základny
    30*0,5=15 50*0,5=25  
   Dorozpouštění 
      
   83000915
   25  
  930009
     40 
       
  VH
    0
   
 • Doporučení: v předstihu si podle skutečnosti roku připravte nové vnitrosazby.  Pak bude dorozpuštění v následujícím roce možná v menším rozsahu.

Číselníky pro rozpouštění režií

 • Jedná se o tolik AKTů kolik máte pomocných činností.
 • AKTy jsou s parametrem Dorozpuštění pomocných činností.
 •  průběhu roku si jen doplňujete (aktualizujete)  v *123 Číselník AKT  OBRAZOVKA
  • NUDy pomocné činnosti:
   • Podmnožina klíčů – výkony pomocných činností, které se mají dorozpustit (kýbl). Musí zde být zadány veškeré kombinace klíčů u výkonu režie (např. auta).
   • Podmnožina zakázek – prázdná.
   • Podmnožina účtů - měly by být všechny výsledkové účty.
   • Podmnožina naturálních ukazatelů – prázdná.
  • NUDy na co pomocné činnosti:
   • Podmnožina klíčů – prázdná.
   • Podmnožina zakázek – prázdná.
   • Podmnožina účtů – všechny účty dle daného výkonu pomocné činnosti (8xxxxx).
   • Podmnožina naturálních ukazatelů – prázdná
  • Poznámka: podmnožiny klíčů a zakázek se skutečně nezadávají (jsou prázdné) protože KAM se má příslušný výkon pomocné činnosti dorozpustit určuje nákladový účet 8xxxxx, kde se vyskytuje.
 • Zkušební výpočet: v této aplikaci si můžete provádět zkušební výpočet včetně zobrazení mezivýpočtů v jednotlivých krocích. Slouží k tomu tlačítko Výpočet. Vlevo musíte stát na příslušném Aktu. Zadáte datum, ke kterému chcete provést výpočet a zaškrtněte parametr Včetně mezivýpočtů. …obrazovka

Předání do účta

 • Provádíte v aplikaci *1023 Rozpouštění…OBRAZOVKA
 • Je zde samostatná šablona na dorozpuštění.
 • Zadáváte jen Datum .., nezadáváte Datum od.
 • Objeví se Vám pak okno s parametry druhy klíčů, ve kterém je předvyplněno Středisko a výkon. Nic neměňte a jen dejte OK.
 • Důležité upozornění: v této aplikaci se provádí i ostatní výpočty. Dorozpuštění by mělo vždy předcházet výpočtu nedokončené výroby.
 • Výpočet se provádí vždy s přepočtem od začátku roku s tím, že se ukládají jen konečné rozdíly k danému dni.
 • Výpočet v daném měsíci můžete libovolněkrát opakovat.
 • POZOR: dorozpuštění k poslednímu dni daného měsíce má smysl provést až když jsou předány  spojovací soubory z jednotlivých agend do účetnictví. Toto si musíte pohlídat sami, program nehlídá.
 • Účtování je určeno u každého Aktu v *123 Číselník AKT:     8xx / 9xx
 • Doporučení: pro každou pomocnou činnost pro dorozpuštění mít samostatné analytiky účtů. Např. na konci s 9.
 • Pokud chcete předaný spojovací soubor z dorozpuštění z účetnictví smazat, spusťte aplikaci *1018 Prohlížení účetních knih, vyberte knihu AUT, postavte se na příslušný doklad a stiskněte tlačítko !STORNO!

 

 

 

 

 

 

Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    24.10.2012    | Článek:    1241    |     www.WinFAS.cz