IQ sestava - Přirozená plemenitba

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Zootechnická evidence | Sestavy - zoo. evidence | Přirozená plemenitba


Sestava určená k vyhodnocení dat přirozené plemenitby. 

Stáda a pohyby

 
První část sestavy slouží k zobrazení informací ohledně pohybu zvířat ve stádech. V sestavě si můžete zobrazit informace o zařazení a vyřazení zvířat z plemenitby.
 

 
Filtry: 
 • Stáje a stada
  • Omezuje na určité stádo, stáje nebo hospodářství.
 • Čísla zvířat, plemenik
  • Omezuje na skupinu zvířat.
 • Pohyby
  • Vymezuje období, ze které mají být načítány pohyby stád a  zobrazení na určitý typ pohybu.
Zobrazení:
 • Stádo
  • Základní informace o stádu jako označení a termít trvání.
 • Čísla zvířat, plemeník
  • Pro detailní informace o stádech si můžete zobrazit čísla zvířat.
 • Pohyby
  • Část pro zobrazení informací o změnách.
Šablony:
 • Informace o pohybech
Ukázka sestav:
 
 
 

Rozbory, výkazy

 
V záložce „Rozbory, výkazy“ je možné nadefinovat sestavy pro vyhodnocení reprodukce. Vyhodnotit lze jak individuální zvířata, tak stáda, kategorie nebo všechna zvířata dohromady.
 

 
Filtry:
 • Datum od – do
  • Omezuje na zvířata zařazená v období do přirozené plemenitby nebo inseminovaná.
 • Zvířata pro vyhodnocení
  • Omezuje výběrem čísel zvířat, pohlavím nebo stářím.
 • Stáje a druhy zvířat pro omezení vyhodnocování zvířat
  • Je možné omezit zobrazení zvířat dle druhů (kategorií) a stájí. Tím, že jsou zvířata vyhodnocována za určité období, je možné nastavit termín, ke kterému se zjišťuje stav. 
 • Stáda a býci pro omezení vyhodnocovaných zvířat
  • Lze omezit vyhodnocení na určité stádo nebo plemeníka. Navíc je možné určit, zda se mají načítat jen zvířat, která byla ve stádech nebo i tak která byla inseminovaná, atp.
Zobrazení:
 • Číslo zvířete pro individuální kusové rozbory
  • Základní informace pro detailní rozbory jednotlivých zvířat.
 • Stáje a druhy zvířat
  • Možnost rozdělení do stájí a druhů (kategorií) zvířat dle určitých termínů. Pro konečné vyhodnocení doporučujeme využívat načtení hodnot k datu „při založení reprodukčního cyklů“.
 • Stáda a kontakty s býky
  • Část určena pro možnost vyhodnocení stád a rozdělení na zařazená a nezařazená zvířata (pokud nejsou filtrována).
 • Diagnostiky
  • Informace o diagnostikách zvířat.
 • Údaje z posledního ukončeného cyklů před datem DO
  • Informace o pořadí předchozího reprodukčního cyklu a datu jeho ukončení.
 • Reprodukční ukazatele
  • Nejdůležitější část pro vyhodnocení reprodukce zvířat. Pomocí zaškrtávátek lze nastavit zobrazení informace o úspěšnosti zabřezávání, porodů, odstavů, atd.
Šablony:
 • Nezařazená zvířata, Úspěšnost zabřezávání, Úspěšnost porodů, Vyhodnocení plemenic, Úspěšnost odstavů,…
Ukázka sestav:

 

 

 

 

Vyhodnocení býků

 
V části Vyhodnocení býků je možné vyhodnocovat plemeníky obdobně jako plemenice v části Rozbory, výkazy.

 
Filtry:
 • Datum 
  • Omezuje na plemeníky zařazené v zadaném období do přirozené plemenitby.
 • Plemeník
  • Výber pro individuální hodnocení plemeníků.
 • Aktuální druh zvířat
  • Vymezí  kategorii, ze které budou plemeníci načítáni.
 • Stáda
  • Omezení výběru stád.
Zobrazení:
 • Plemeník
  • Základní informace o plemeníkovi.
 • Aktuální stáj, druh zvířat
 • Stáda a kontakty
 • Reprodukční ukazatele
  • Část pro vyhodnocení reprodukčních ukazatelů plemeníků.
Šablony:
 • Plemeníci ve stádech, Úspěšnost zabřezávání (býci) a Vyhodnocení plemeníků.
 
Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    01.07.2015    | Článek:    1654    |     www.WinFAS.cz