Změna účtové osnovy pro podnikatele od 1.1.2016

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Finanční modul | DPH | Účetní modul


 

Od 1. 1. 2016 se mění účtová osnova pro podnikatele – novela vyhlášky č. 500/2002 Sb. zákonem č. 250/2015 Sb. z 2. 10. 2015. Např. hlavní změna skupin účtů 61 a 62 na skupinu 58 a jiné další změny. Účetní skupina 68 se celá ruší.

Kdo má hospodářský rok – překlopení se Vás bude týkat až při přechodu na další hospodářský rok v roce 2016. Stávající hospodářský rok dokončíte se starými současnými účty.

Program má nastaven tento převodník účtů – Vaše ruce ale mají přednost:

  Staré účty     Nové účty     Poznámky
 61xaaa  58xaaa  tj. všechny účty 611 až 614
 621aaa  585aaa  
 622aaa  586aaa  
 623aaa  587aaa  
 624aaa  588aaa  
 58xaaa  548bbb  zde možné duplicity proto individuálně i na 549
 68xaaa  648bbb  zde možné duplicity proto individuálně

 

Pro správou funkci programu je nutné:
Následující body musíte provést v databázi roku 2015 než si kopií vytvoříte databázi roku 2016.

1) Nastavit typ účetnictví. Tento první bod musíte provést před aktualizací WinFASu ze dne 18. 12. 2015 (o nutnosti této změny jste byli informování e-mailem 11. 12. 2015). Postup nastavení Typu účetnictví ve firemní větě:

  • Databáze roku 2015 (nutno provést v každé databázi roku 2015)
  • Spusťte číselník *3000 Klienti
  • V horní části okna vyberte rozbalovátkem Firemní věta
  • Stiskněte tlačítko Upravit
  • V editaci firemní věty klepněte na tlačítko O firmě
  • Zkontrolujte a případně upravte Typ účetnictví
  • Uložte

2) V databázi roku 2015 nesmíte zadávat účty podle novely!!! Program provede automaticky při překlopení do roku 2016.

3)  V 2015 v účtové osnově *8010 tlačítko Přečíslování si zkontrolujete převod účtů. Zde se Vám mohou vyskytnou dva typy chyb – řádky červeně označeny – dole počet chybných vět:

  •  E ..exist ………účet již existuje
  •  D..duplicita…...účet je duplicitní

Zde provádíte opravy: ve sloupci Přečíslovat na si zadáte nové číslo účtu, které nebude existovat. Pokud odstraníte všechny chyby – dáte OK. Objeví se vám převodový protokol, který si vytiskněte a založte k roční inventuře 2016. Pokud se následně ještě rozmyslíte na změnu některých účtů a nemáte založenou firmu roku 2016, pak toto zde v 2015 můžete libovolněkrát opakovat.

Převod do nového roku

4) Aplikace *9807 Převod roku obsahuje automatické překlopení účtů na nové účty včetně jejich doplnění do účtové osnovy v roce 2016. V převodech *9807 musíte provést převod NCIS (Údaje pro nové období "číselníky"). V roce 2016 pak proběhne změna souvztažností i náplně všech číselníků včetně tvorby účtů.

Autor:    Dis. KALASOVÁ Barbora    | Posl.změna:    16.12.2015    | Článek:    1819    |     www.WinFAS.cz