Přehled o platbě zdravotního pojištění

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


  

V Řízení lidských zdrojů rozbalte složku sestavy – pak složku zdravotní.
Vyberte PŘEHLED – pdf, soubory.

 Tisk přehledu
Okno Parametry Přehledu:

  • Data jsou předvyplněná podle číselníku období, lze přepsat
  • telefon: vyplňte, pak se bude již doplňovat
  • Tl. OKNabídne se seznam pojišťoven pro tisk přehledů. Tisk přehledů můžete ovlivnit provedením zatržítek ve sloupci Výběr.

  • Tl. OK


Klepnutím na tl. OK potvrdíte přímý tisk na tiskárnu bez zobrazení formuláře.


V parametrech pro tisk lze vybrat i možnost zobrazení formuláře a pak tisk. Klepněte na šipku u údaje Vytvořené PDF soubory a zvolte možnost Zobrazit.

  • Pokud si formuláře zobrazíte, při zavření na dotaz odpovězte NE. 
Na další dotaz potvrďte ANO.


Tvorba souboru
Nabídne se parametrické okno pro tvorbu souborů, proveďte výběr pojišťoven, tl. OK.

 
Otevře se dialog pro uložení souboru. Soubor uložíte na PC, poté vložíte na portálu zp.

 

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    09.09.2016    | Článek:    1935    |     www.WinFAS.cz