Nastavení kalkulace

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Finanční modul | 


 

Založení nového výkazu

 • *130 Účetní výkazy
 • Tlačítko přidej
 • Pro vlastní kalkulace je určeno číslo výkazu (900-999)
 • Druh výkazu: rozbor
 • Zvolte výsledkové účty 


Nastavení řádků výkazu
 

 • *132 Účetní ukazatele
 • Vyberte číslo výkazu
   

Založení řádku účetního výkazu
 

 • Tlačítko Přidej
 • Pole Ukazatel: doporučené označení řádků
  • První pozice: číslo výkazu
  • Druhá pozice: číslo řádku kalkulace
  • Třetí pozice: 01
 • Vyberte typ operace účtů
  • Nejčastěji operace Rozdíl MD – Dal či Rozdíl Dal - MD
 • Vyberte, zda je jedná pouze o obrat či o PS + obrat na řádku Počáteční stavy


 • Tlačítko Podmnožina
  • Založí nový řádek podmnožiny účtů pro daný řádek kalkulace
  • Zobrazí se Vám okno Rozsahy účtů u podmnožiny účtů
  • Pokud do daného řádku chcete zařadit např. celou syntetiku účtů, uvedete jej do pole účet od, do
  • Automaticky se Vám tyto účty vyberou v následujícím oknu Zařazení/vyřazení účtu z podmnožin
  • V ostatních případech okno zavřete
  • Zobrazí se Vám následující okno Zařazení/vyřazení účtu z podmnožiny
  • Zde si vyberte účty, které chcete zobrazit pod daným řádkem výkazu
  • Uložte

Zakládání součtového řádku
 

 • Založení nového řádku pomocí tlačítka přidej (*132 účetní ukazatele)
 • Typ operace: vyberete součet
 • Podmnožina účtu nevzniká
 • Tlačítkem výběr nadefinujete součtování
 • Uložte

Naturální řádek výkazu
 

Nastavení je zapotřebí provést na řádku výkazu + daném účtu

 I. Nastavení v účtové osnově

 • Aplikace *8010 Účetní osnova
  Nastavíme NU u účtu jako povinné či volitelné.


 II. Nastavení parametrů naturálního řádku výkazu

 • Stejný postup jako u řádku účetní výkazu
 • Nadefinování MJ, vybrán status naturální ukazatel (viz obrázek)


 • Nastavení nového sloupce pro naturální ukazatel
 • Tlačítko základny, sloupec pořadí podílu: zapíšete číslo následujícího sloupce: 1
  • Sloupců bude tolik, kolik je naturálních řádků
 • Nepoužívejte naturální řádek jako dělitel jednotlivývh řádků, je možné ho používat pouze jako základnu pro přepočet tzn. jednotlivé řádky budou zvlášť poděleny ve sloupci dle naturálního ukazatele.


Generování šablony

 • *130 Účetní výkazy
 • Na daném výkaze stiskněte tlačítko Šablona, vygeneruje se Vám nová šablona k použití
 • nastavení je hotové, můžete generovat výkaz
 • Účty a součty lze dodatečně upravovat

 

 

 

Autor:    Bc. KOCOURKOVÁ Petra    | Posl.změna:    17.03.2017    | Článek:    2046    |     www.WinFAS.cz