Aktualizace dat na e-shopu

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob | Konektor pro e-shop


 

 • Aktualizace dat z WinFASu na e-shop může být dvojího druhu:
  • automatická aktualizace
  • ruční aktualizace

Automatická aktualizace

 • Automatická aktualizace záleží na zadání klientem
 • Nastaví ji pracovníci organizační kanceláře – nelze uživatelsky upravovat
 • Provozovatel e-shopu stanoví časy a opakovanost automatických aktualizací
 • Aktualizaci lze provádět trojí –
  • velkou (celkovou), kdy jsou exportovány všechny data
  • aktualizaci skladů (kdy jsou přenášeny pouze stavy skladů)
  • aktualizaci stavů objednávek (kdy jsou přenášeny pouze stavy objednávek)
 • Doporučení:
  • Automatickou aktualizaci všech dat volte ideálně v nočních hodinách v čas, kdy neprobíhá žádný jiný proces (např. archivace firmy), obvykle stačí 1x denně
  • Automatická aktualizace skladů – obvykle v pravidelných krátkých intervalech (v řádu minut)

Ruční aktualizace

 • Dále WinFAS nabízí provádět aktualizaci dat také ručně – využitelné v případech, kdy se mění údaje, které je potřeba exportovat na e-shop okamžitě
 • V aplikaci *8776 pro to slouží možnost trojího exportu dat:


 • 1) Export vše (na web) – provede celkovou aktualizaci dat z WinFAS na e-shop
  • Pokud je na záložce systémových parametrů zatrženo „Provádět FTP přenos“, tak tato možnost provede celou aktualizaci včetně obrázků (pokud není zatrženo, aktualizace proběhne bez obrázků)


 • 2) Export stavů skladů (na web) – provede okamžitou aktualizaci stavu skladů
 • 3) Export stavů objednávek (na web) - provede okamžitý export stavů objednávek na e-shop
 • 4) Synchronizace obrázků – slouží k aktualizaci obrázků
 • 5) Export vše (do souboru) – umožňuje data uložit v souboru a nahlédnout do nich
 • 6) Export stavů skladů (do souboru) – umožňuje data stavu skladů uložit a nahlédnout do nich
 • 7) Export stavů objednávek (do souboru) - umožňuje data stavu objednávek uložit a náhlednout do nich

Zpět na rozcestník "Konektor pro e-shop"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    16.08.2019    | Článek:    2121    |     www.WinFAS.cz