Aktualizace dat na e-shopu

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob | Konektor pro e-shop


V aplikaci *8776 Konektor pro e-shop je možné aktualizaci dat z WinFAS na e-shop vyvolat:

 • automaticky
 • ručně 

Automatická aktualizace

Automatická aktualizace se nastavuje po dohodě s provozovatelem e-shopu, který si stanoví časy a četnost.

Aktualizaci lze provádět:

 • velkou (celkovou), kdy jsou exportovány všechny data
 • aktualizaci skladů (kdy jsou přenášeny pouze stavy skladů)
 • aktualizaci stavů objednávek (kdy jsou přenášeny pouze stavy objednávek)

Doporučení:

 • Automatickou aktualizaci všech dat volte ideálně v nočních hodinách v čas, kdy neprobíhá žádný jiný proces (např. archivace firmy), obvykle stačí 1x denně.
 • Automatická aktualizace skladů – obvykle v pravidelných krátkých intervalech (v řádu minut).

 

Ruční aktualizace

Dále WinFAS nabízí provádět aktualizaci dat také ručně – využitelné v případech, kdy se mění údaje, které je potřeba exportovat na e-shop okamžitě.

V aplikaci *8776 pro to slouží možnost trojího exportu dat:


Export vše (na web)

 • provede celkovou aktualizaci dat z WinFAS na e-shop
 • pokud je na záložce systémových parametrů zatrženo „Provádět FTP přenos“, tato možnost provede celou aktualizaci včetně obrázků
 • pokud není zatrženo „Provádět FTP přenos“, aktualizace proběhne bez obrázků


Export stavů skladů (na web)

 • provede okamžitou aktualizaci stavu skladů

Export stavů objednávek (na web)

 • provede okamžitý export stavů objednávek na e-shop

Synchronizace příloh (na FTP)

 • slouží k aktualizaci obrázků a dokumentů

Export vše (do souboru)

 • umožňuje data uložit v souboru a nahlédnout do nich

Export stavů skladů (do souboru)

 • umožňuje data stavu skladů uložit a nahlédnout do nich

Export stavů objednávek (do souboru)

 • umožňuje data stavu objednávek uložit a náhlédnout do nich

Zpět na rozcestník "Konektor pro e-shop"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    16.08.2019    | Článek:    2121    |     www.WinFAS.cz