Zápis počátečního stavu hektarů

PS hektarů jsou důležité pro automatické rozpouštění hnojení či rozpouštění režií RV.

Pořízení

 • aplikace *1019 Interní doklady
 • šablona Naturální ukazatele (ha)
 • tlačítko Přidej
 • datum Evidenčního období
  • datum PS - 1.1.daný rok
  • v případě, že rozpouštíte hnojení z výkonů příštího období, uveďte datum měsíce, ve kterém chcete poprvé rozpouštět
 • částka dokladu:0 - nepřepisujte
 • tlačítko Účtování
 • účet MD: naturální účet hektarů (nejčastěji 999002)
 • účet Dal: pomocný protiúčet (nejčastěji 999999)
 • na účtu musíte mít nastaveny naturální ukazatele povinné nebo volitelné (nastavíte v aplikaci *8010)
 • uveďte kombinaci klíčů k účtu MD
 • vyplňte údaj množství (ha)
 • částka: 0 -  nepřepisujte
 • pomocí tlačítka Přidej přidáváte další řádky zaúčtování (kombinace + MJ)


zaúčtování uložíte pomocí tlačítka OK

 • zobrazí se okno Varování
  • Rozpis dokladu musí být do nuly!
  • potvrďte Ano
 • uložte doklad

 

 

 

Autor:    Bc. KOCOURKOVÁ Petra    | Posl.změna:    14.08.2017    | Článek:    2198    |     www.WinFAS.cz