Delegovaná správa přístupových práv

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Přístupová práva 


 

Postup vám umožní nastavit si v rámci firmy organizační jednotky a těm přidělit správce přístupových práv (tzv. Delegovaný správce). Takový správce pak může v rámci organizační jednotky zařazovat uživatele do skupin oprávnění a tím určovat rozsah jejich přístupu. Delegovaný správce může uživatelům přidělovat pouze skupiny, jemu povolené. Organizační jednotky lze také vužít k filtrování uživatelů v číselníku *9802 Správa uživatelů a to i v případě, kdy není určen žádný delegovaný správce.

Pozor! Pro využití výše zmíněného musíte využívat práva na skupiny firem (skf_xxx). Díky nim bude moci delegovaný správce nastavovat pouze uživatele, patřící pod firmu spadající do jeho kompetencí.

1) Nastavení organizační jednotky

 • Spusťte číselník *9815 Organizační jednotky (dále jenom OU - Organisation Unit).
 • Stiskněte tlačítko Přidej.
 • Založte novou skupinu a potvrďte tlačítkem OK.

 • Spusťte číselník *9802 Uživatelé a skupiny.
 • Najděte si uživatele, kterého chcete zařadit do OU a stiskněte Uprav.
 • Na záložce Uživatel vyberte v poli Umístění požadovanou OU.
  (platí pravidlo 1 uživatel = 1 organizační jednotka)
 • Uložte tlačítkem OK.

2) Nastavení skupiny delegovaných správců

 • Spusťte číselník *9802 Uživatelé a skupiny.
 • Vlevo nahoře se přepněte na skupiny.
 • Tlačítkem Přidej založte novou skupinu.
 • Číslo skupiny např. -900
 • Název skupiny např. Delegovaná správa
 • Tlačítkem Přidej 2 zařaďte delegované správce (uživatele) do této skupiny.
  (zařadit uživatel do skupin je možné i dodatečně)
 • Uložte tlačítkem OK.

 • Spusťte aplikaci *9803 Přístupová práva.
 • Najděte si v něm aplikaci *9802 Uživatelé a skupiny a povolte do ní skupině -900 přístup.
 • Uložte tlačítkem OK.

3) Nastavení skupin dostupných pro delegovaného správce

 • Ve výchozím nastavení může delegovaný správce přiřazovat všechny skupiny.
 • Pokud mu přístup do nějaké skupiny chcete omezit, spusťte číselní *9802 Uživatelé a skupiny.
 • Vyberte skupinu, kterou chcete správci zakázat a stiskněte Uprav.
 • Zatrhněte Skupina vyžaduje povolení pro delegovanous právu.
  Takto nebude mít žádný dlegovaný správce možnost tuto skupinu přidělit, pokud mu to explicitně nepovolíte.
 • Uložte tlačítkem OK.

 • V následujících skupinách doporučujeme nastavit výše zmíněné omezení
  • Administrators - výchozí stav, nelze měnit. Aby si sám nemohl dát práva úplného správce.
  • Skupina -900 Delegovaná správa - aby nemohl zařazovat další uživatele jako delegované správce.
  • Skupiny firem - skf_xxx - aby mohl přidělovat práva pouze do jemu povolených firem (na toto navazuje následující krok návodu - povolení výjimek)
  • Práva na mzdy

4) Nastavení výjimek na skupiny pro delegovaného správce

 • Přímo navazuje na předchozí krok. V něm jsme skupině delegovaných správců zakázali přiřazovat některé skupiny - předvším přístupy do skupin firem. Nyní musíte individuálně každému správci povolit, které firmy přidělovat může (skupina zákaz má, uživatel má povoleno).
 • Spusťte aplikaci *9819 Delegovaná správa.
 • Stiskněte tlačítko Přidej.
 • Vyberte konkrétního delegovaného správce (např. petra.novakova)
 • Jste na záložce Spravované OU.
 • Stiskněte tlačítko Přidej 2.
 • Nastavte OU, jejíž uživatele může delegovaný správce nastavovat.
 • Přepněte se na záložku Povolené skupiny.
 • Stiskněte tlačítko Přidej 2.
 • Nastavte výjimky ze skupin zakázané v bodě 3. Tím povolíte delegovanému správci zařazovat uživatele do těchto skupin. Například máte několik skupin firem (skf_abc, skf_def a skf_pqr a chcte mu umožni správci petra.novakova zakládat nové uživatele a přidávat jim právo na přístup do skupiny firem skf_abc).
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    26.04.2018    | Článek:    2311    |     www.WinFAS.cz