Číselník zakázaných souvztažností

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Finanční modul | Účetní modul


IS WinFAS umožňuje řízení číselníku souvztažností (*8011) nadřízeným číselníkem *8013 - Číselník zakázaných souvztažností, ve kterém je možno zadat účetní souvztažnosti, které budou zakázány pro použití nebo pořízení.

Vstup do nadřízeného číselníku zakázaných souvztažností lze ošetřit přístupovými právy. Tím lze zajistit, že pouze nadřízený pracovník nastaví souvztažnosti, které v účetnictví nelze použít a vyvarovat se tak nežádoucího způsobu účtování ostatních pracovníků.

Nastavení zakázaných souvztažností

Účetní souvztažnosti, jejichž použití má být zamezeno v účetnictví, jsou zadávány do aplikace *8013 - Číselník zakázaných souvztažností:


 1. Zakázanou souvztažnost v aplikaci *8013 přidáme pomocí tlačítka Přidej (lze využít i tlačítko Kopíruj),
 2. Zadáme účet MD a účet DAL, jejichž kombinace má být zakázána, lze zadat:
  • jeden konkrétní účet (např. 648445)
  • třídu (např. 6), skupinu (např. 64) nebo syntetiku (např. 648) – program zakáže pro použití všechny souvztažnosti, které splňují takto zadanou podmínku.
 3. Uložit tlačítkem OK
 4. Program provádí kontrolu číselníku souvztažností (*8011) – pokud nalezne souvztažnost, která by měla být zakázána, zakáže ji.

Analogicky program pracuje, při smazání souvztažnosti z aplikace *8013, provede kontrolu existujících souvztažností v *8011 a pokud nějakou souvztažnost dříve zakázal, nyní ji povolí pro použití.

Manuálně lze spustit kontrolu existujících souvztažnosti pomocí tlačítka Generuj na okně aplikace Zakázaných souvztažností (*8013).

Zakázané souvztažnosti

Zadání souvztažnosti do aplikace zakázaných souvztažností (*8013), která má být zakázána  se primárně projeví do číselníku existujících souvztažností (*8011). Obecně nastávají dva případy, zakázaná souvztažnost již existuje v číselníku souvztažností nebo zakázaná souvztažnost ještě neexistuje v číselníku souvztažností.

Zakázaná souvztažnost existuje v číselníku souvztažností

Pokud souvztažnost, která je zadána do Číselníku zakázaných souvztažností (*8013) již existuje v Číselníku souvztažností (*8011):

 • U dané souvztažnosti je v *8011 nastaven status Použití: Ne,
 • Zároveň je u této souvztažnosti aktivován parametr Zakázaná souvztažnost (*8013), který zajistí, že status Použití, nemůže být změněn na Ano:


 • Při zaúčtování dokladu nejsou zakázané souvztažnosti nabízeny pro použití, při pokusu o vytvoření této existující souvztažnosti program zahlásí, že souvztažnost již existuje, ale je zakázána pro použití:


 • Při zpracování spojovacího souboru ze zásob program zahlásí, že některá z požadovaných souvztažností není povolena k použití:


Zakázaná souvztažnost neexistuje v číselníku souvztažností

Pokud souvztažnost, která je zadána do Číselníku zakázaných souvztažností (*8013) již existuje v Číselníku souvztažností (*8011).

 • Při pořízení souvztažnosti do *8011 program zahlásí, že daná souvztažnost je zakázána pro pořízení:


 • Při zpracování spojovacího souboru ze zásob program nejprve nabídne k založení chybějící souvztažnost, následně ovšem hlásí, že založení souvztažnosti je zakázáno:


Již zakázané souvztažnosti v *8011 a vymazání věty z *8013

Pokud jsou souvztažnosti v *8011 již zakázány pro použití a následně jsou tyto souvztažnosti zadány do *8013, není k těmto souvztažnostem v *8011 aktivován parametr Zakázaná souvztažnost (*8013), ale při pokusu o povolení souvztažnosti k použití program zkontroluje, že je zakázána v *8013 a nepovolí ji použít. Takto je provedeno, aby program při vymazání souvztažnosti z *8013 věděl, které souvztažnosti v *8011 má opět povolit - ty které mají parametr Zakázaná souvztažnost (*8013), nastaví k použití, ostatní nechá zakázané.

Kontroly zakázaných souvztažností

Zakázané souvztažnosti lze kontrolovat na obecné úrovni všech existujících souvztažností nebo na konkrétních zaúčtovaných datech.

IQ - Souvztažnosti

Na okno IQ Souvztažností jsou umístěny nové údaje, které umožňují zobrazení stavu souvztažnosti Povolena/Nepovolena/Zakázána:


Význam jednotlivých sloupců:

 • Použití souvztažnosti - říká, zdali je souvztažnost možno použít,
 • Zakázáno podle *8013 - říká, zdali je informace o zákazu souvztažnosti v *8011 přenesena z aplikace *8013, pokud je hodnota tohoto parametru "Ano", musí být použití souvztažnosti "Ne",
 • Zakázáno v *8013 - říká, zdali souvztažnost splňuje podmínky zadané v *8013. Pokud je hodnota tohoto parametru "Ano" musí být použití souvztažností souvztažnosti "Ne".


IQ - Účetní data

Do sestavy IQ - Účetní data se na záložce Účty pro úhrady (saldo) nachází údaje, které umožňují zobrazení stavu souvztažnosti na zaúčtovaných datech:


Na základě těchto údajů lze jednoduše dohledat, zdali se v účetnictví nachází zaúčtování na zakázaných souvztažnostech, popřípadě na jakých dokladech a ty opravit.


Autor:    Ing. DUŠEK Jiří    | Posl.změna:    14.09.2018    | Článek:    2319    |     www.WinFAS.cz