Zásoby/E-shop - Možnost volby tisku adres na dokladu

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob | Konektor pro e-shop


 

Při importu objednávky z e-shopu je možné dále pracovat až se třemi druhy adres:

  1. hlavní (do té nezasahujete, na dokladu se zobrazí v hlavním okně pro odběratele)
  2. přepravní (uložena pouze na dokladu, určena pro přepravu aktuální objednávky)
  3. dodací (uložená v číselníku klientů *3000)

V případě, že klient na dané objednávce má všechny tři adresy (tzn. je uložená jeho fakturační i dodací a zároveň existuje adresa pro přepravu), doklad z WinFASu potom zobrazí všechny tři údaje:

 

Výhody adresy pro přepravu

  • máte jistotu, že bude odpovídat 1:1 zadané doručovací adrese klientem na e-shopu (klasická doručovací, která je uložena u klienta, může být měněna)
  • u adresy pro přepravu se navíc zobrazí i kontaktní údaje, které klienta na e-shopu zadal (e-mail, telefon)

Import údajů z e-shopu 

Na šabloně hlavičky pořízení dokladu je možné vybrat následující hodnoty pro import údajů z objednávky e-shopu:

     

Neimportovat dodací adresu

  • tato volba na zásobovém dokladu zajistí přenos adresy odběratele na záložku Hlavička dokladu a přepravní adresy - ručně na záložku Ostatní
  • dodací adresa - ručně se drží pouze konkrétní objednávky a není evidována v žádném číselníku ve WinFAS

 

Neimportovat dodací adresu - ručně

  • označením tohoto parametru na šabloně dokladu nedojde k importu přepravní adresy - ručně
  • na doklad se dostane pouze adresa odběratele na záložku Hlavička dokladu a třetí adresa dle typu (podání/dodání, fakturační nebo poštovní) na záložku Ostatní


 

Přebírat číslo objednávky dokladu

  • tento údaj zajistí přenos čísla dokladu objednávky z e-shopu do čísla zásobového dokladu*/identifikace dokladu ve WinFAS

Zpět na rozcestník "Konektor pro e-shop"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    16.08.2019    | Článek:    2320    |     www.WinFAS.cz