Možnost volby tisku adres na dokladu

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení zásob | Konektor pro e-shop


 

Při importu objednávky z e-shopu je možné dále pracovat až se třemi druhy adres:

1) adresa fakturační (do té nezasahujete, na dokladu se zobrazí v hlavním okně pro odběratele)
2) adresa dodací (uložená v číselníku klientů *3000)
3) adresa přepravní (uložena pouze na dokladu, určena pro přepravu aktuální objednávky)

V případě, že klient na dané objednávce má všechny tři adresy (tzn. je uložená jeho fakturační i dodací a zároveň existuje adresa pro přepravu), doklad z WinFASu potom zobrazí všechny tři údaje:

 

Výhody adresy pro přepravu:

 • máte jistotu, že bude odpovídat 1:1 zadané doručovací adrese klientem na e-shopu (klasická doručovací, která je uložena u klienta, může být měněna)
 • u adresy pro přepravu se navíc zobrazí i kontaktní údaje, které klienta na e-shopu zadal (e-mail, telefon)

Import údajů z e-shopu 

Na šabloně hlavičky pořízení dokladu je možné vybrat následující hodnoty pro import údajů z objednávky e-shopu:

     

Neimportovat dodací adresu

 • tato volba na zásobovém dokladu zajistí přenos fakturační a přepravní adresy
 • na pořízeném dokladu z WinFASu zůstanou zobrazeny pouze dvě adresy, a to:

  • hlavní (fakturační) - případně i s kontaktními údaji na ní zadanými
  • adresa pro přepravu, která se drží té které objednávky - případně i s kontaktními údaji na ní zadanými

  Doporučení:

  • Je vhodné zejména pro zpracovávání objednávek z e-shopu toto nastavení mít provedené
  • Tři adresy na dokladu jsou matoucí, s nastavením adresy pro přepravu máte správné údaje pro přepravce

         

Neimportovat dodací adresu - ručně

 • označením tohoto parametru na šabloně hlavičky dokladu nedojde k importu přepravní adresy


Přebírat číslo objednávky dokladu

 • tento údaj zajistí přenos čísla dokladu objednávky z e-shopu do čísla zásobového dokladu ve WinFAS

Zpět na rozcestník "Konektor pro e-shop"

Autor:    Ing. MAJOR Bohuslav    | Posl.změna:    16.08.2019    | Článek:    2320    |     www.WinFAS.cz