Import dat spotřeb PHM z Evotechu do modulu Řízení zásob - ZRUŠENO

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence vozidel | Mechanizace


Importy dat ze systému Evotech jsou nově řešeny v rámci evidence spotřeb, viz návod +3318.

 

Nastavení

 1. Nastavení přihlašovacích údajů pro komunikaci s poskytovatelem dat
  • V aplikaci Evidence vozidel *5801 klepněte na tlačítko "Import PHM" a vytvořte nebo ve stávající šabloně nastavte přihlašovací údaje pro komunikace s poskytovatelem dat (na záložce "Přihlašování").
  • Nastavte: Zdroj dat (Evotech), Středisko. Login a Heslo.
 2. Nastavení čerpacích stanic
  • Stažení ČS
   • V aplikaci Evidence vozidel *5801 spusťte pro nastavení ČS (Import PHM → Čerpací stanice (zaškrtněněte Nastavit) → Proveď).
   • Zobrazený seznam si vytiskněte.
  • Definice vazeb skladů
   • Do číselníku Čerpací stanice *5814 přidejte čerpací stanice dle stažených dat (můžete využít funkci zobrazit ČS) a provažte je se sklady.
   • Čerpací stanice (provázání WinFAS x Evotech)
    • Kód = kód
    • ČS cizí ID = ID
    • Název doporučujeme
   • Sklad (vazba do modulu Řízení zásob)
    • sklad PHM
   • Název
    • Nepovinný údaj doporučujeme převzít z Evotechu.
 3. Nastavení vozidel
  • Stažení strojů
   • V aplikaci Evidence vozidel *5801 spusťte nastavení vozidel (Import PHM → Vozidla (zaškrtněte Nastavit) → Proveď).
   • Zadejte číslo střediska, ze kterého chcete stanice stáhnout.
   • Následně doporučujeme stažená vozidla vytisknout.
  • Nastavení vozidel *5801
   • V aplikaci Evidence vozidel *5801 definujte všechna potřebná vozidla.
    • Doporučujeme stroje nahrávat z modulu Majetek (návod + 2371)
    • U jednotlivých vozidel je kromě povinných údajů potřeba nastavit:
     • Klíče: při přehrání z modulu Majetek se převezmou automaticky.
     • ID (Tankování): na záložce Ostatní je třeba k jednotlivým strojům zadat ID dle stažených dat.
 4. Nastavení zásobové položky
  • Značení ZVS *8709 
   • Nastavte značení s kódem: EVOT
  • Definice vazby zásobové položky PHM: Číselník položek*8718
   • K položce PHM (importované pohonné hmoty) nastavte u značení EVOT název dle značení PD (1).

 5. Nastavení importu v aplikaci *9933 
  • Do číselníku je třeba přidat nový typ importu:
   • Typ importu: RZ: Evotech
   • Maska: . (tečka)
   • Kód šablony: „šablona spotřeby“
 6. Nastavení šablony pro pořízení spotřeby PHM (60 – Spotřeba): Číselná řada
  • V šabloně používané pro import dat nesmí být nastaveno variabilní doplňování hodnoty dle skladu.

 

Import dat spotřeb PHM

Vlastní import sestává ze dvou kroků: stažení dat do WinFASu a importu dat do modulu Řízení zásob.

 1. Stažení dat do WinFASu
  • V aplikaci Evidence vozidel *5801 spusťte funkci pro stažení transakcí tankování (Import PHM → Získání dat (zaškrtněte Transakce tankování) → Proveď).
 2. Import dat do modulu Řízení zásob
  • V aplikaci Evidence vozedel *5801 spusťte funkci pro předání do modulu Řízení zásob (Import PHM → Předání dat (zaškrtněte Předat do ŘZ) → Proveď).

Poznámka: Oba úkony lze provádět najednou. 

 

Autor:    Ing. PROSECKÝ Bohumil    | Posl.změna:    01.11.2018    | Článek:    2438    |     www.WinFAS.cz